UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki czemu działa lepiej Czytaj więcej…

Zrozumiałem
< Powrót do aktualności - rpi erasmus+

Seminarium dotyczące możliwości dofinansowania zagranicznych wyjazdów edukacyjnych dla kadry edukacji dorosłych w ramach programów Erasmus+ Edukacja dorosłych i PO WER Edukacja dorosłych

czwartek, 11, październik 2018

Zapraszamy na seminarium, które odbędzie się 9 listopada w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Podczas spotkania zostaną przedstawione możliwości uzyskania dofinansowania przez przyszłych beneficjentów, zaprezentowanie przykładów dotychczas realizowanych projektów oraz umożliwienie skonsultowania pomysłów na projekty w akcji 1.
Spodziewany termin składania wniosków o dofinansowanie w tej akcji to początek lutego 2019 r.

Na spotkanie zapraszamy przedstawicieli podmiotów zajmujących się niezawodową edukacją osób dorosłych, mniej doświadczonych we współpracy międzynarodowej i zainteresowanych realizacją projektów z tego zakresu, np.:

- stowarzyszenia i fundacje aktywne w obszarze edukacji dorosłych (w tym Uniwersytety Trzeciego Wieku, Uniwersytety Ludowe oraz organizacje pozarządowe zajmujące się osobami niepełnosprawnymi)
- instytucje kultury (w tym biblioteki, muzea, domy kultury)
- urzędy pracy, ośrodki pomocy społecznej i inne publiczne placówki wspierające rozwój dorosłych w obszarze niezawodowym
- centra edukacji dorosłych (np. Centra Kształcenia Ustawicznego, w strukturze których są szkoły ogólnokształcące dla dorosłych)
- firmy aktywne w obszarze edukacji dorosłych, np. szkoły językowe- inne organizacje , jeśli są aktywne w obszarze edukacji dorosłych, np. zakłady penitencjarne, uczelnie (np. Uniwersytety Otwarte lub Uniwersytety Trzeciego Wieku przy uczelniach)

Zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniu i skorzystania z możliwości dofinansowania projektów w obszarze edukacji dorosłych, szczególnie, że w roku 2019 Komisja Europejska planuje zwiększenie budżetu Erasmus+ Edukacja Dorosłych o blisko 70% na dofinansowanie ww. projektów ze środków programu. Dodatkowo Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji pozyskała 15 mln PLN z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na ten cel na lata 2018-2020. Dzięki środkom z obu programów w roku 2018 dofinansowano rekordową jak na sektor edukacji dorosłych pulę 68 projektów mobilności. Szacujemy, że połączone środki finansowe Eramus+ i POWER pozwolą sfinansować w roku 2019 znacząco ponad 100 projektów.

Ze względu na to, że w programie seminarium przewidziano sesję warsztatową, podczas której będą analizowane pomysły na projekty, uczestnicy są proszeni o wcześniejsze zapoznanie się z informacjami na temat sektora Edukacja dorosłych programu Erasmus+: http://erasmusplus.org.pl/edukacja-doroslych/

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem: program seminarium

Zapraszamy do rejestracji : formularz zgłoszeniowy

W przypadku liczby zgłoszeń przekraczającej liczbę miejsc, organizatorzy będą brać pod uwagę informacje zawarte w formularzu zgłoszeniowym, w tym pierwszeństwo będą miały organizacje mniej doświadczone we współpracy międzynarodowej i programie Erasmus+.

Udział w seminarium jest bezpłatny.

Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu, natomiast zapewniają catering oraz bilety na zwiedzenie wystaw Centrum Nauki Kopernik.

Kontakt:
Ewelina Michór tel. 22 46 31 142, emichor@frse.org.pl