UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki czemu działa lepiej Czytaj więcej…

Zrozumiałem
< Powrót do aktualności - kdutw aleksandrów

Obywatelski Parlament Seniorów

poniedziałek, 28, wrzesień 2015

W dniu 1 października 2015 roku w Sali obrad plenarnych Sejmu RP w Międzynarodowym Dniu Osób Starszych, ustanowionym przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 14 grudnia 1990 roku, w Sejmie RP odbędzie się inauguracyjny Obywatelski Parlament Seniorów (OPS). Wydarzenie będzie miało charakter cykliczny.

Z naszego Uniwersytetu delegatami do Obywatelskiego Parlamentu Seniorów są:
Jerzy Nowacki – Prezes Zarządu KDUTW
Adam Stolarek – Przewodniczący RS KDUTW o/Aleksandrów Kujawski
Jadwiga Grudzińska – Przewodnicząca RS KDUTW o/ Dobrzyń n/Wisłą
Kazimierz Skarżyński – W-ce Przewodniczący LUTW o/ Lipno
Jan Jaworski – Przewodniczący RS KDUTW o/ Radziejów
Elżbieta Budzanowska – Przewodnicząca RS KDUTW o/ Rypin
Andrzej Capała – Przewodniczący RS KDUTW o/Wielgie
Halina Sarnowska – Przewodnicząca RS KDUTW o/ Włocławek

Historia Parlamentów Seniorów
Europejski Parlament Seniorów, w którym udział wzięli przedstawiciele organizacji seniorskich ze wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej, odbył się w dniach 24-25 listopada 1993 roku w Luksemburgu. Była to inicjatywa Parlamentu Europejskiego. W konkluzji zgromadzenia rekomendowano, aby w każdym państwie członkowskim powstał Parlament Seniorów jako krajowe forum osób starszych i reprezentacja seniorów, która mogłaby wpływać na politykę państwa wobec osób starszych.
Rekomendacje z 1993 roku zostały wdrożone w modelowej formie w Irlandii, gdzie od 1994 roku funkcjonuje Obywatelski Parlament Seniorów jako największa organizacja przedstawicielska osób starszych.
Polscy inicjatorzy

Zwołanie inauguracyjnego Obywatelskiego Parlamentu Seniorów (OPS) jest inicjatywą największych i najbardziej reprezentatywnych środowisk seniorskich w Polsce. Należą do nich: Uniwersytety Trzeciego Wieku (reprezentowane przez Fundację „Ogólnopolskie Porozumienie UTW” i Federację Stowarzyszeń UTW), Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów (liczący 500 tys. członków zrzeszonych w 2500 jednostkach: okręgach, rejonach i kołach) oraz gminne rady seniorów (powstające w oparciu o art. 5c ustawy o samorządzie gminnym, mające charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny).
Patronat honorowy, merytoryczny i wsparcie organizacyjne

Patronat merytoryczny nad wydarzeniem objęła Sejmowa Komisja Polityki Senioralnej, a honorowego patronatu nad OPS udzielił Marszałek Sejmu. Wsparcie organizacyjne zapewnia Kancelaria Sejmu.

Pierwszą deklarację wsparcia dla inicjatywy zwołania OPS już w styczniu 2014 roku zapowiedziała ówczesna Marszałek Sejmu pani Ewa Kopacz. Kolejni Marszałkowie Sejmu, pan Radosław Sikorski i pani Małgorzata Kidawa-Błońska, potwierdzili tę deklarację obejmując honorowy patronat nad OPS i podejmując decyzję o udostepnieniu Sali Posiedzeń Sejmu na realizację wydarzenia.
Cele Obywatelskiego Parlamentu Seniorów

Inauguracyjny OPS będzie stanowić ważny etap tworzenia ogólnopolskiej reprezentacji osób starszych, konsolidacji środowisk seniorskich oraz budowania partnerskich relacji polskich seniorów z parlamentem i rządem.
Założonymi przez inicjatorów priorytetami OPS będą: rzecznictwo i reprezentacja osób starszych wobec władz publicznych, monitorowanie i ocena rządowych programów dotyczących osób starszych, formułowanie stanowisk i opinii, inicjowanie i wspieranie systemowych rozwiązań prawnych, organizacyjnych i finansowych poprawiających sytuację życiową osób starszych. Środowiska inicjatywne za niezbędne uważają stałe monitorowanie sytuacji osób starszych, z uwzględnieniem aspektów społecznych, medycznych i ekonomicznych.
Inauguracyjny OPS na pierwszym posiedzeniu przyjmie regulamin działania, ukształtuje swoje władze i powoła komisje problemowe.
Delegaci do Obywatelskiego Parlamentu Seniorów
Inauguracyjny Obywatelski Parlament Seniorów będzie składał się z delegatów reprezentujących trzy środowiska inicjatywne tj. Uniwersytety Trzeciego Wieku, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz gminne rady seniorów.
Obywatelski Parlament Seniorów będzie wydarzeniem cyklicznym i w kolejnych edycjach będzie uzupełniany o delegatów pochodzących z nowo powstających gminnych rad seniorów i innych zainteresowanych reprezentatywnych organizacji seniorskich.
Projekt Regulaminu Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, wersja z 23 sierpnia 2015 r. zaopiniowana przez Komisję Polityki Senioralnej, do uchwalenia przez OPS w dniu 1 października 2015 r.
Krystyna Lewkowicz