UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki czemu działa lepiej Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Kierunki kształcenia

Studia I stopnia inżynierskie na kierunku inżynieria mechaniczna

Kształcenie na kierunku inżynieria mechaniczna odbywa się w systemie studiów jednostopniowych.

 

Studia stacjonarne: trwają 7 semestrów.
Studia niestacjonarne: trwają 7 semestrów.

 

Kierunek studiów inżynieria mechaniczna należy do grupy kierunków studiów technicznych. Charakteryzuje się on uzyskaniem wiedzy w zakresie inżynierii wytwarzania, inżynierii materiałowej, budowy i eksploatacji maszyn i pojazdów, metod badań materiałów przy wykorzystaniu metod komputerowych i technik informatycznych.

 

Umiejętności ogólne, wspólne dla całego kierunku, rozwijane są w ramach specjalności dydaktycznych odpowiadających problemowo podstawowym obszarom działalności zawodowej inżyniera mechanika.

 

Wykształcenie, jakie uzyskuje absolwent kierunku inżynieria mechaniczna to głównie przygotowanie w zakresie eksploatacji i diagnostyki urządzeń mechanicznych, elektrotechnicznych i pojazdów, w tym pojazdów szynowych, inżynierii wytwarzania, inżynierii materiałowej, budowy i eksploatacji maszyn, projektowania procesów technologicznych oraz rozwiązań konstrukcyjnych maszyn i urządzeń w oparciu o nowoczesne technologie wykorzystujące techniki komputerowe.

 

Oferowane specjalności :

 

• Automatyka i robotyka
• Eksploatacja maszyn i pojazdów
• Inżynieria procesów logistycznych Nowość!
• Zarządzanie procesami wytwarzania

 

Wybór specjalności kształcenia następuje po trzecim semestrze studiów.
Specjalności uruchamiane są w zależności od potrzeb i zainteresowania studentów.

 

Absolwenci kierunku inżynieria mechaniczna z tytułem zawodowym inżyniera znajdują zatrudnienie m.in. w:
• przemyśle maszynowym i elektrotechnicznym,
• w transporcie
• zakładach produkcyjnych i usługowych,
• zapleczu obsługowo administracyjnym systemów informatycznych,
• jednostkach projektowych i badawczych oraz szkolnictwie,
• służbach utrzymania ruchu maszyn i pojazdów,
• bankowości, jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których wymagana jest techniczna ekonomiczna oraz informatyczna wiedza inżynierska oraz pożądane są umiejętności organizacyjne,
• urzędach administracji państwowej i samorządowej.

Przedmioty kształcenia ogólnego realizowane na kierunku inżynieria mechaniczna:

 

- matematyka
- chemia
- fizyka
- termodynamika
- systemy operacyjne i sieci komputerowe
- elektrotechnika i elektronika
- projektowanie procesów produkcyjnych
- sterowanie numeryczne obrabiarkami
- automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych
- maszyny i urządzenia do przetwórstwa tworzyw sztucznych
- nauki o materiałach
- obróbka skrawaniem
- sterowniki przemysłowe
- systemy sterowania jakością
- mechanika techniczna
- podstawy ekonomii
- metody programowania
- technologie spajania
- grafika inżynierska
- podstawy konstrukcji maszyn
- podstawy inżynierii wytwarzania
- podstawy eksploatacji technicznej
- wytrzymałość materiałów
- zarządzanie środowiskiem
- metrologia
- miernictwo komputerowe
- organizacja i zarządzanie
- ergonomia i bezpieczeństwo pracy
- technologie informacyjne
- ochrona własności intelektualnej
- maszyny i urządzenia elektryczne
- pojazdy szynowe
- wychowanie fizyczne
- język obcy: angielski, niemiecki (do wyboru)
- przedmioty humanistyczne: psychologia społeczna, współczesne problemy inżynierii - ochrona środowiska
- silniki spalinowe
- seminarium dyplomowe i praca dyplomowa

 

Specjalność: Automatyka i robotyka

Absolwent posiada wiedzę z zakresu informatyki, analizy sygnałów, regulacji automatycznej, robotyki, algorytmów decyzyjnych i obliczeniowych, automatyki i teorii sterowania, układów napędowych, systemów sterowania maszyn i robotów, mikroprocesorów i procesorów sygnałowych, układów programowalnych, w tym programowania obrabiarek numerycznych, jak również wiedzę z budowy i programowania komputerów, elektroniki i miernictwa komputerowego. Posiada także umiejętności korzystania ze sprzętu komputerowego w ramach użytkowania profesjonalnego oprogramowania inżynierskiego, jak i opracowywania własnych, prostych aplikacji programowania i sterowników logicznych, sieci komputerowych i sieci przemysłowych przy eksploatacji i do projektowania układów automatyki, systemów sterowania oraz systemów wspomagania decyzji. Absolwent jest przygotowany do eksploatacji, uruchamiania i projektowania systemów automatyki i robotyki w różnych zastosowaniach.

Specjalność: Eksploatacja maszyn i pojazdów

Absolwent, poza wiedzą oraz umiejętnościami z zakresu budowy, technologii i eksploatacji maszyn i pojazdów, w tym pojazdów szynowych, uzyskuje umiejętność projektowania procesów technologicznych obróbki i montażu oraz wdrażania tych projektów. Projekty wykonywane podczas studiów, w powiązaniu z przemysłem, umożliwiają nabycie umiejętności rozwiązywania kompleksowych problemów eksploatacyjnych w przedsiębiorstwie oraz uczą nowoczesnego podejścia do projektowania procesów eksploatacyjnych, technologicznych i montażu przy wykorzystaniu systemów informatycznych. Kształcenie w zakresie przedmiotów: CAD, CAD/CAM, CAPP, elastyczne systemy wytwarzania (FMS) oraz systemy informatyczne, zapoznaje absolwentów specjalności z możliwościami komputerowego wspomagania projektowania wyrobów, wdrażania nowych technologii oraz racjonalnego dobierania strategii eksploatacyjnych.

Specjalność: Inżynieria procesów logistycznych Nowość!

Absolwent posiada ogólną wiedzę i umiejętności niezbędne do operacyjnego zarządzania logistycznego w ramach działów funkcjonalnych podmiotów gospodarczych. Absolwent posiada umiejętność rozwiązywania problemów z zakresu inżynierii procesów logistycznych, projektowania systemów transportowych, zarządzania systemami transportowo-dystrybucyjnymi, zna metody i techniki organizowania, planowania i kontrolowania procesów spedycji i transportu. Zna także najnowsze technologie i technikę sprzętu transportu wewnętrznego w centrach logistycznych. Może być zatrudniony w przedsiębiorstwach transportowo-spedycyjnych.

Specjalność: Zarządzanie procesami wytwarzania

Absolwent posiada zaawansowaną wiedzę inżynierską z inżynierii produkcji związanej z przemysłami: motoryzacyjnym, precyzyjnym, spożywczym, maszynowym, elektromaszynowym i pochodnymi. Dotyczy to w szczególności produkcji, w której zautomatyzowane i wysokowydajne procesy wykorzystują zaawansowane technologie materiałowe (obróbki plastycznej metali, odlewnictwa, przetwórstwa tworzyw sztucznych, spajania), technologie ubytkowe (obróbka skrawaniem i obróbki niekonwencjonalne) oraz technologie montażu. Ponadto posiada zaawansowaną wiedzę oraz praktyczne umiejętności z zakresu organizacji i zarządzania. Jest przygotowany do kierowania zespołami oraz zarządzania placówkami projektowymi, gospodarczymi i personelem w przedsiębiorstwach przemysłowych.