UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki czemu działa lepiej Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Historia

 

  • Historia kierunku Fizjoterapia
  • Historia kierunku PielęgniarstwoHistoria kierunku fizjoterapia

Fizjoterapia jest najmłodszym kierunkiem Wydziału Nauk o Zdrowiu.
Został on powołany na podstawie:
- Uchwały Senatu WSHE z 06 grudnia 2012 roku
- Uchwały Założyciela Uczelni – Włocławskiego Towarzystwa Naukowego z dnia 17 grudnia 2012 roku
- Uchwały nr 336/213 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 20 czerwca 2013 roku o nadanie Wydziałowi Nauk o Zdrowiu uprawnień do prowadzenia kształcenia na kierunku fizjoterapia na poziomie studiów pierwszego stopnia.Historia kierunku pielęgniarstwo

Decyzją Założyciela Uczelni - Włocławskiego Towarzystwa Naukowego w roku akademickim 2003/2004 powołany został Wydział Zdrowia Publicznego. Był on wówczas najmłodszym w strukturze WSHE Wydziałem. Od 2010 roku pielęgniarstwo znajduje się w strukturze Wydziału Nauk o Zdrowiu.

Wejście Polski do Unii stworzyło cały szereg potrzeb w zakresie kształcenia w różnych zawodach, w tym w zawodzie pielęgniarki. Dla pielęgniarek obowiązkowe stały się studia wyższe, minimum licencjackie.

W listopadzie 2003 roku Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku uzyskała zgodę Ministra Edukacji i Sportu na prowadzenie studiów pielęgniarskich. We Włocławku i jego okolicach, jak również na terenie całego województwa kujawsko-pomorskiego, kilkaset pielęgniarek       i pielęgniarzy legitymowało się wykształceniem na poziomie pomaturalnego studium medycznego. Nowa oferta WSHE, była odpowiedzią na ogromne zainteresowanie tego środowiska, stworzyła możliwość uzyskania dyplomu wyższych studiów zawodowych bez konieczności wyjazdu do odległych ośrodków akademickich. Po uzyskaniu tytułu licencjata absolwenci mogą kontynuować naukę na dwuletnich studiach uzupełniających magisterskich w uczelniach wyższych a także w WSHE. Od 2009 bowiem absolwenci studiów licencjackich mogą kontynuować studia drugiego stopnia we Włocławku.

Zajęcia dydaktyczne dla pierwszych roczników studiów pielęgniarskich odbywały się początkowo w specjalnie na ten cel zaadaptowanym, nowym budynku dydaktycznym WSHE przy pl. Wolności (dawny NOT), który oddany był do użytku w roku akademickim 2004/2005.

Zajęcia przy łóżku chorego oraz niektóre zajęcia laboratoryjne są prowadzone w Szpitalu Wojewódzkim we Włocławku. Szpital Wojewódzki zapewnia możliwość odbywania praktyk zawodowych oraz dostęp do laboratoriów. Kadra dydaktyczna to pracownicy WSHE we Włocławku, nauczyciele akademiccy z Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Uniwersytetu Madycznego w Białymstoku, a także pracownicy Zespołu Lecznictwa Podstawowego we Włocławku, Przedsiębiorstwa Uzdrowisko Ciechocinek S.A., Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego SP ZOZ w Ciechocinku oraz SPZOZ w Lipnie.