UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki czemu działa lepiej Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Wydawnictwa Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku

Wydawnictwo KSW istnieje od 1997 r. Jego nakładem publikowane są serie wydawnicze, podręczniki dla studentów uczelni, materiały z konferencji i seminariów naukowych, autorskie prace monograficzne pracowników naukowych oraz prace zbiorowe.

Od 1997 r. do października 2018 r. opublikowano 237 tytułów. Wszystkie publikacje są recenzowane przez recenzentów zewnętrznych.

Nadzór merytoryczny nad wydawnictwem pełni Rada Wydawnicza KSW i rektor uczelni. Do zadań Rady Wydawniczej należy opiniowanie i zatwierdzanie rocznego planu wydawniczego: podejmowanie decyzji o jego przyjęciu, dokonywanie korekt planu, kierowanie prac do recenzji, podejmowanie decyzji o skierowaniu do druku. Każdego roku odbywają się dwa posiedzenia Rady. Rada Wydawnicza ustaliła zasady i procedurę przyjmowania i kwalifikowania prac do planu wydawniczego oraz działania związane z redakcją i opublikowaniem. Autorzy lub redaktorzy składają propozycje tytułów dziekanom poszczególnych wydziałów. Po akceptacji Rady Wydziału trafiają do sekretariatu Rady Wydawniczej, która następnie podczas posiedzenia podejmuje decyzję o przyjęciu tytułu do planu. Przewodniczącym Rady Wydawniczej KSW we Włocławku jest prof. nzw. dr hab. Stanisław Kunikowski.

Oprócz pozycji zwartych uczelnia publikuje też własne serie wydawnicze: „Zeszyty Naukowe KSW” (44 tomy) i „Debiuty Naukowe KSW” (12 tomów). Nad zawartością poszczególnych tomów pracują redaktorzy naukowi i odrębne kolegia redakcyjne.

W „Zeszytach Naukowych KSW” publikowane są materiały opracowane przez nauczycieli akademickich uczelni, także innych uczelni i instytucji współpracujących z KSW. Materiały gromadzone są i publikowane w odrębnych tomach-seriach w ramach dyscyplin naukowych reprezentowanych przez poszczególne wydziały, tj. Nauki Humanistyczne i Społeczne (seria A), Nauki Ekonomiczne (seria B), Nauki Pedagogiczne (seria C), Nauki Administracyjno-Prawne (seria D), Ochrona Środowiska (seria E), Nauki o Zdrowiu (seria F), Nauki Techniczne (seria G), Nauki o Bezpieczeństwie i Obronności (seria H).

Skład Kolegium Redakcyjnego „Zeszytów Naukowych KSW”:

11. dr Adam Wróbel, prof. nadzw. KSW — Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku — przewodniczący,
12. prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD., Prešovská Univerzita v Prešove, Słowacja,
13. prof. dr hab. Bazyli Degórski, O.S.P.P.E., Pontificia Università S. Tommaso d’Aquino, Roma,
14. prof. dr hab. Olena Bida, Uniwersytet im. B. Chmielnickiego w Czerkasach, Ukraina,
15. prof. nzw. dr Sadi Saleh Sadiyev, Akademia Wojskowa Sił Zbrojnych Azerbejdżanu, Baku,
16. doc. PaedDr. ThDr. Jozef Bieľak PhD., Katolícka Univerzita v Ružomberku, Słowacja,
17. doc. ThDr. Marian Šuráb, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave, Słowacja,
18. doc. PaedDr. Martin Dojčár, PhD., Trnavská Univerzita v Trnave, Słowacja,
19. dr hab. Larysa Lukianova, Narodowa Akademia Nauk Pedagogicznych Ukrainy w Kijowie, Ukraina,
10. doc. Ing. Jaroslav Slepecký, PhD., Vysoká Škola Bezpečnostného Manažérstva v Košiciach, Słowacja,
11. dr Adam Żwirbla, prof. nadzw. KSW, Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku.

Natomiast w „Debiutach Naukowych KSW” prezentowane są artykuły i materiały młodszych pracowników naukowych — asystentów, studentów i absolwentów uczelni.

Zespół redakcyjny wydawnictwa stara się prezentować wysoki poziom edytorski książek. Zapewnia profesjonalne opracowanie redakcyjne każdej publikacji, opiekę edytorską i ścisłą współpracę z Autorem, indywidualny projekt graficzny wnętrza oraz kolorowej okładki, profesjonalny skład komputerowy i łamanie oraz wysokiej jakości druk.

Dystrybucja i sprzedaż odbywa się w Bibliotece Głównej KSW, w dziale Dydaktyki, poprzez hurtownie księgarskie, indywidualne kontakty z księgarniami, stronę internetową uczelni oraz na stronach: e-Publikacje Nauki Polskiej (epnp), Ogólnopolski System Dystrybucji Wydawnictw „Azymut”. Realizowane są także zamówienia indywidualne składane mailem i telefonicznie.

Uczelnia od 1997 r. wydaje własne czasopismo-gazetę pt. „Vladislavia. Gazeta Semestralna Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku”. Do 2014 r. ukazały się 34 numery. Na jej łamach prezentowane były i są krótkie rozprawy, materiały popularnonaukowe, relacje z konferencji naukowych bądź z wydarzeń z życia wydziałów przygotowane przez pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni.

Wydawnictwo Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku na podstawie zawartej umowy o współpracy z „Ogólnopolskim Systemem Dystrybucji Wydawnictw — AZYMUT” z siedzibą w Warszawie zamieściło do sprzedaży 45 tytułów publikacji uczelni w wersji elektronicznej. Przedmiotem umowy jest współpraca w zakresie dystrybucji publikacji w formie cyfrowej w sieci Internet lub innych sieciach teleinformatycznych.

OSDW „Azymut” współpracuje z około 200 e-księgarniami, przez co ma największą sieć dystrybucji w Polsce. Wśród nich największe księgarnie internetowe, m.in. www.weltbild.pl www.gandalf.com.pl. Publikacje zamieszczane są przez wydawcę na stronie www.azymut.pl, z której następuje przekierowanie na stronę www.zinamon.pl. Oferta plików do wypożyczeń w ramach serwisu www.ibuk.pl (Wydawnictwo Naukowe PWN).