UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki czemu działa lepiej Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Kilka słów o WUS

Stowarzyszenie Włocławski Uniwersytet Seniora został powołany do życia z dniem 12 luty 2016 roku jako spadkobierca i kontynuator działalności Kujawsko-Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy WSHE, który został powołany Uchwałą Senatu Wyższej Szkoły Humanistyczno-Pedagogicznej Nr 44/09 z dnia 16.07.2009 r., a swoją działalność rozpoczął z początkiem roku akademickiego 2009/2010.

W związku z tym, że KD UTW przy WSHE w oparciu o projekt edukacyjny, adresowany został do mieszkańców z obszaru Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej – zaczęły powstawać Oddziały KD UTW.

Stajemy się jednym z nich przyjmując nazwę Kujawsko-Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku O/Włocławek – będąc jego najliczniejszym Oddziałem. W roku 2015, KD UTW O/Włocławek obchodził swój Jubileusz - 5-lecie działalności.

Aktualnie Stowarzyszenie Włocławski Uniwersytet Seniora, funkcjonuje przy Kujawskiej Szkole Wyższej /po przekształceniach WSHE/, na podstawie Statutu Stowarzyszenia i w ramach obowiązującego porządku prawnego.

Patronat nad działalnością Stowarzyszenia sprawują:
a) patronat organizacyjny – Prezydent Miasta Włocławek
b) patronat naukowy – Rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku

Całokształtem działalności Stowarzyszenia Włocławskiego Uniwersytetu Seniora kieruje, zgodnie ze statutem – Zarząd Stowarzyszenia, a kontrolę nad jego działalnością sprawuje Komisja Rewizyjna.

Wszyscy słuchacze KD UTW O/Włocławek, którzy opłacili składki semestralne po wypełnieniu nowej deklaracji stali się automatycznie członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie Włocławski Uniwersytet Seniora we Włocławku prowadzi działalność edukacyjną w ramach systemu kształcenia ustawicznego, skierowaną do osób starszych, które odczuwają potrzebę kultywowania wysiłków poznawczych, rozwoju intelektualnego oraz aktywności społecznej.

Zajęcia we Włocławskim Uniwersytecie Seniora: odbywają się w dwu-semestralnym cyklu: semestr zimowy i semestr letni zgodnie z terminami określonymi w programie Kujawskiej Szkoły Wyższej.

Stanisław Golis