UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki czemu działa lepiej Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Nowoczesne formy aktywności fizycznej

 2 semestry - 220 godzin

Studia Podyplomowe „Nowoczesne formy aktywności fizycznej” mają charakter kwalifikacyjny. Podstawowym celem jest stworzenie uczestnikom możliwości podnoszenia kwalifikacji i nabywania kompetencji do samodzielnego prowadzenia zajęć z różnych nowoczesnych form aktywności fizycznej z wykorzystaniem muzyki oraz nabycie elementarnych umiejętności prowadzenie zajęć fitness.

W trakcie 2 semestralnych studiów słuchacze zdobędą pożądane postawy oraz zasób wiedzy i umiejętności praktycznych do prowadzenia zajęć w przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjalnej jak również w zajęciach fakultatywnych w szkołach ponadgimnazjalnych. Po ukończeniu podyplomowych studiów „Nowoczesne formy aktywności fizycznej” słuchacz będzie przygotowany do pracy dydaktyczno-wychowawczej, promowania zdrowia i aktywności fizycznej w miejscu pracy oraz w środowisku lokalnym. Będzie potrafił oddziaływać środkami fizycznymi na organizm i środkami społecznymi na osobowość

człowieka w celu zaspokojenia jego potrzeb w zakresie rozwoju somatycznego, motorycznego oraz przygotowania do uczestnictwa w kulturze fizycznej. Absolwent nabędzie wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające na prowadzenie zajęć z wszelkich form tanecznych jak również zajęć fitness w oddziałach przedszkolnych, nauczaniu zintegrowanym oraz w szkole w zajęciach pozalekcyjnych i fakultatywnych.

Program studiów obejmuje m.in. zajęcia z: anatomii funkcjonalnej, fizjologii wysiłku i treningu fizycznego, rozwoju morfofunkcjonalnego człowieka, teorii tańca ludowego, teorii tańca towarzyskiego, rytmiki i muzykoterapii, gimnastyki jazzowej, jogi, elementów fitness, odnowy biologicznej, urazowości i udzielania pierwszej pomocy w tańcu i fitnessie, odżywiania i suplementacji w sporcie, organizacji imprez sportowych.

Adresaci studiów:

Studia przeznaczone są dla nauczycieli przedszkoli, pedagogiki wczesnoszkolnej, wychowania fizycznego oraz nauczycieli innych specjalności. Program obejmuje 220 godzin zajęć w postaci: wykładów, zajęć praktycznych, hospitacji lekcji. Zajęcia odbywać się będą w ramach zjazdów sobotnio-niedzielnych.

Możliwości pracy po studiach:

Absolwent będzie przygotowany do pracy dydaktyczno-wychowawczej, promowania
zdrowia i aktywności fizycznej w miejscu pracy oraz w środowisku lokalnym. Absolwent
nabędzie wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające na prowadzenie zajęć z wszelkich
form tanecznych, jak również zajęć fitness w oddziałach przedszkolnych, nauczaniu zintegrowanym
oraz w szkole w zajęciach pozalekcyjnych i fakultatywnych.

Opłaty:

Opłata za cały tok studiów — 2200,00 zł
Opłata za wydanie indeksu — 16,00 zł
Opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych — 30,00 zł

Organizator:

Wydział Nauk o Zdrowiu
KSW we Włocławku
ul. Okrzei 94
pok. nr 15
tel. 
660 716 709
660 717 370
660 718 362
e-mail: ackp@ksw.wloclawek.pl

Godziny pracy:
wtorek - godz. 10.00 - 15.00
środa - godz. 10.00 - 15.00
czwartek - godz. 10.00 - 15.00
piątek - godz. 10.00 - 15.00
sobota zjazdowa - godz. 08.00 - 14.00Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku oferuje następujące pakiety zniżek:

program rodzina PROGRAM RODZINA obejmuje obniżone o 10% czesne na studiach podyplomowych w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku dla członków rodziny: rodzeństwo (pierwsza linia pokrewieństwa), rodzice - dziecko, małżeństwo jednocześnie podejmujących naukę na studiach podyplomowych
program dobry start PROGRAM DOBRY START obejmuje zwolnienie z opłaty wpisowej na studia przez cały czas trwania rekrutacji na studia dla kandydatów składających dokumenty na studia podyplomowe
program team work PROGRAM TEAM WORK obejmujący obniżone o 10% czesne na studiach podyplomowych w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku dla pracowników z jednej firmy (co najmniej 5 osób jednocześnie składających dokumenty na ten sam kierunek studiów podyplomowych)
program absolwent I II PROGRAM ABSOLWENT STUDIÓW PIERWSZEGO i DRUGIEGO STOPNIA WSHE WE WŁOCŁAWKU obejmujący obniżone o 20% czesne na studiach podyplomowych w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku dla absolwentów studiów pierwszego lub drugiego stopnia WSHE we Włocławku
program absolwent podypl PROGRAM ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH WSHE WE WŁOCŁAWKU obejmujący obniżone o 10% czesne na studiach podyplomowych w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku dla absolwentów studiów podyplomowych WSHE we Włocławku
program dwa dyplomy PROGRAM DWIE PODYPLOMÓWKI obejmuje obniżone o 50% czesne dla osób realizujących jednocześnie dwa kierunki studiów podyplomowych w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku (zniżka dotyczy drugiego kierunku studiów podyplomowych)