UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki czemu działa lepiej Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Organizatorzy


forum seniorow logo

logo ksw

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA WE WŁOCŁAWKU

Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku (dawniej Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku) jest uczelnią niepubliczną wpisaną do rejestru Ministra Edukacji Narodowej pod pozycją 69. Założycielem jest Włocławskie Towarzystwo Naukowe.
Włocławskie Towarzystwo Naukowe jest jedną z niewielu w Polsce organizacji społecznych , które posiada własną uczelnię. W 2015 roku KSW obchodziła 20-lecie swojej działalności naukowo-dydaktycznej. Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku jest najstarszą uczelnią niepubliczną w województwie kujawsko-pomorskim. Należy też do czołówki najlepszych uczelni tego sektora kształcenia w regionie na podstawie corocznie publikowanych przez "Rzeczpospolitą" i "Perspektywy" rankingów szkół wyższych. Uczelnia posiada 15 kierunków kształcenia, w tym dwa II stopnia (pedagogika i pielęgniarstwo), posiada również dwa Wydziały Zamiejscowe w Grudziądzu i Nowym Targu.
Przy Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku funkcjonuje Zespół Szkół Akademickich z Liceum Ogólnokształcącym, Liceum Mistrzostwa Sportowego, Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego , Szkołą Policealną oraz Kujawsko - Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku KSW we Włocławku.


utw logo

KUJAWSKO - DOBRZYŃSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU KSW WE WŁOCŁAWKU

Kujawsko-Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku został powołany Uchwałą Senatu Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej (obecnie Kujawska Szkoła Wyższa), Nr 44/09 z dnia 16.07.2009 r, a swoją działalność rozpoczął z początkiem roku akademickiego 2009/2010

KDUTW KSW we Włocławku to regionalna inicjatywa Uczelni w zakresie realizacji idei kształcenia ustawicznego. Projekt edukacyjny i popularyzatorski adresowany jest do mieszkańców z obszaru Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej. Osoby, które pragną poszerzyć swoją wiedzę ciekawie spędzając czas, mogą uczestniczyć w wielu interesujących wykładach.fundacja vladislawia logo

FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU KUJAWSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ WE WŁOCŁAWKU "VLADISLAWIA"


W dniu 9 lipca 2013 roku został podpisany akt notarialny powołujący Fundację na Rzecz Rozwoju Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku „Vladislawia". Fundacja kieruje swoją aktywność w pierwszej kolejności do członków społeczności akademickiej, pracowników, studentów, byłych pracowników, absolwentów oraz społeczności regionu i innych podmiotów funkcjonujących w tym regionie.

Cele działalności Fundacji to w szczególności:

Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej.
Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętym poradnictwie obywatelskim.
Popularyzacja idei mediacji rodzinnej i społecznej.
Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.
Organizacyjne, rzeczowe i finansowe wspieranie rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku w zakresie działalności: dydaktycznej, naukowej, badawczej, studenckiej, miastotwórczej, poszerzania bazy lokalowej i wyposażenia technicznego.
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
Inicjowanie działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
Popularyzacja kultury fizycznej, sportu i turystyki.
Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości.