UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki czemu działa lepiej Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Studium języka polskiego i kultury

Studium Języka Polskiego i Kultury zajmuje się sprawami języka polskiego i kultury polskiej, kultury regionalnej; otwarte jest na życzenia osób zainteresowanych w zakresie zaspokajania potrzeb dotyczących języka i kultury polskiej.

Główne swe zadania pragnie realizować w zakresie nauki, edukacji, promocji języka polskiego, kultury polskiej, w szczególności zaś tak bogatej i różnorodnej naszej kultury regionalnej.

Prowadzenie badań naukowych nad językiem i kulturą polską, językiem regionalnym (gwarami), kulturą regionalną. Organizowanie spotkań naukowych, sympozjów, konferencji itp.

Oferta edukacyjna – obejmuje prowadzenie zajęć dla studentów i pracowników WSHE, Kujawsko-Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, w szczególności zaś z kultury języka polskiego, kultury żywego słowa, kultury regionalnej, języka regionalnego, literatury regionalnej, nazewnictwa (nazwy miejscowe, nazwy wodne itp.). Cykl wykładów otwartych, prelekcji i warsztatów w ramach Programu „Kultura Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej”.
Edukacja młodzieży szkolnej naszego regionu poprzez (doskonale już sprawdzone) odczyty, spotkania, konkursy recytatorskie, literackie, dyktanda oraz seminaria popularnonaukowe: „Młodzież licealna poznaje małą ojczyznę” – „Szkice do pejzażu artystycznego, literackiego Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej”.
Inspirowanie działalności artystycznej studentów, opieka nad odpowiednimi kołami naukowymi, teatrzykami, kabaretami itp.
Zorganizowanie tak bardzo potrzebnej uczelnianej internetowej poradni językowej.
Nauczanie języka polskiego jako obcego w WSHE i za granicą - Studium przeznaczone jest bowiem dla osób, które chcą uczyć się języka polskiego, poznać polską kulturę i obyczajowość oraz walory turystyczne i przyrodnicze kraju – szczególnie dla studentów i nauczycieli obcokrajowców przy tak ożywionej w naszej Uczelni międzynarodowej wymianie studentów oraz pracowników dydaktycznych w ramach LLP Erasmus.
Kształcenie w zakresie języka polskiego i kultury polskiej osób mieszkających poza granicami kraju; organizowanie kursów umożliwiających pogłębienie znajomości języka polskiego oraz poznanie polskiej kultury, literatury, historii, także i tej naszej regionalnej na Ankara University.
Prezentacje najświeższych publikacji związanych z nauczaniem języka polskiego i kultury polskiej stworzonych w różnych uczelniach.
Nowoczesne sposoby i środki przekazywania wiedzy o kulturze polskiej i języku polskim.

Wzrost zainteresowania Polską zarówno na Wschodzie, jak i na Zachodzie, wymaga stosowania nowych form promocji naszego języka, kultury i kraju, także oczywiście i naszego regionu.
Szerzenie wiedzy o języku polskim i jego roli w kulturze. Nie tylko więc promocja języka i kultury polskiej, ale także miejsce spotkań, wymiany doświadczeń, poglądów i opinii oraz nawiązywanie nowych kontaktów i przyjaźni pomiędzy studentami, nauczycielami itp. (m.in. z Uniwersytetem w Ankarze, w Płowdiw ).
Uczestnictwo w różnych wydarzeniach kulturalnych Włocławka i regionu. Poznanie najważniejszych tradycji i zwyczajów związanych z Polską, z regionem.
Poznanie życia artystycznego, wydarzeń kulturalnych, galerii itp.; czynne w nich uczestnictwo.

Uczelniana Internetowa Poradnia Językowa
Poradnia pragnie upowszechniać wiedzę o języku polskim, popularyzować tę wiedzę językową, krzewić kulturę słowa: dobrego, prawdziwego, pięknego, poprawnego.
Na stronie internetowej można zadawać pytania, na które będzie się otrzymywać odpowiedzi za pomocą poczty elektronicznej. Jednocześnie pytania te i odpowiedzi będą zawsze dostępne dla Czytelników, będą bowiem publikowane na naszej stronie internetowej.
Na tejże stronie będziemy również prezentować odpowiednie interesujące i potrzebne materiały z zakresu kultury języka polskiego np. w postaci felietonów, które dostarczą wielu cennych informacji o naszym ciekawym języku. Gorąco zachęcając Państwa do zadawania pytań, do serdecznych kontaktów z naszą poradnią, przytaczamy jakże trafną krzepiącą opinię prof. Jerzego Bralczyka:
”Samo zainteresowanie językiem trzeba jednak uznać za element bardzo pięknej i szlachetnej, a przy tym dostarczającej wielu satysfakcji życiowej. To ważne, żebyśmy mogli świadomie posługiwać się językiem sprawnym i poprawnym, żebyśmy mogli okazać także i w ten sposób, jak bardzo cenimy dobry kontakt z innymi, a również i wyrazić stosunek wobec tego wspaniałego tworu, jakim jest sam język. Zazwyczaj ci, co to wiedzą, są też świadomi pewnej osobliwej przyjemności, którą może dawać poczucie sprawności językowej”.