UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki czemu działa lepiej Czytaj więcej…

Zrozumiałem
< Powrót do rekrutacja studia podyplomowe

Studia podyplomowe

czwartek, 28, wrzesień 2017

Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku, jako jedna z największych Uczelni niepublicznych w regionie, przygotowała dla Państwa ofertę obejmującą szeroki wachlarz studiów podyplomowych. Chcielibyśmy aby wstąpili Państwo w szeregi naszych studentów.


Zainwestuj w przyszłość

„Z praktykami wymieniaj się swoją wiedzą i ucz się od praktyków”
wybierz studia podyplomowe
w Kujawskiej Szkole Wyższej
we WłocławkuDlaczego warto wybrać studia podyplomowe w KSW we Włocławku?

KSW oferuje:
- studia podyplomowe w wielu obszarach, branżach, dziedzinach życia biznesowego
- nowoczesne programy nauczania
- wiedzę wykładowców z wieloletnim doświadczeniem praktycznym
- interaktywne formy zajęć - gry biznesowe, case studies, warsztaty
- koordynatorów - opiekunów każdego kierunku
- przyjazną dla uczestnika organizację studiów
- dogodny, ratalny system płatności

Studia Podyplomowe to forma kształcenia przeznaczona dla osób posiadających wyższe wykształcenie magisterskie, licencjackie lub inżynierskie. Studia te stwarzają możliwość pogłębienia i aktualizacji posiadanej wiedzy. Dzięki uczestnictwu w interaktywnych formach zajęć - grach biznesowych, case studies i warsztatach - ukończenie studiów otwiera przed absolwentami perspektywę awansu, zmiany pracy lub rozpoczęcia działalności gospodarczej.


Centrum Studiów Podyplomowych w roku akademickim 2018/2019 proponujemy Państwu następujące kierunki kształcenia:

 

Wydział Nauk o Zdrowiu: studia podyplomowe z zakresu nauk o zdrowiu i kultury fizycznej

Wydział Nauk Społecznych i Technicznych: studia podyplomowe dla sfery instytucjonalnej i społecznej

Wydziały i ośrodki zamiejscowe
 

 
 

 

Wydział Nauk o Zdrowiu: studia podyplomowe z zakresu nauk o zdrowiu i kultury fizycznej

Bezpieczeństwo i higiena żywności NOWOŚĆ!
Dietetyka i planowanie żywienia NOWOŚĆ!
Gerontologia i opieka nad osobami starszymi NOWOŚĆ!
Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
Kosmetologia NOWOŚĆ!
Masaż i fizykoterapia NOWOŚĆ!
Nowoczesne formy aktywności fizycznej
Opieka paliatywna i geriatryczna NOWOŚĆ!
Rytmika i taniec w edukacji NOWOŚĆ!
Seksuologia NOWOŚĆ!
Trener pierwszej pomocy przedmedycznej NOWOŚĆ!
Zarządzanie ochroną zdrowia NOWOŚĆ!

Warunkiem studiów podyplomowych jest zdanie z pozytywnym wynikiem egzaminu dyplomowego przed Komisją; słuchacz wcześniej otrzymuje zestawy zagadnień celem przygotowania się do egzaminu.

Organizator:

Wydział Nauk o Zdrowiu
KSW we Włocławku
ul. Okrzei 94
87-800 Włocławek
pok. nr 15
tel.
660 716 709
660 717 370
660 718 362
wnoz@ksw.wloclawek.pl

Wydział Nauk Społecznych i Technicznych

Administracja samorządowa
Agrobiznes NOWOŚĆ!
Animator życia osoby w wieku senioralnym NOWOŚĆ!
Audyting i ocena energetyczna budynków NOWOŚĆ!
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Choreoterapia NOWOŚĆ!
Controlling logistyczny przedsiębiorstwa
Diagnoza i terapia pedagogiczna
Doradztwo zawodowe
Edukacja dla bezpieczeństwa NOWOŚĆ!
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Edukacja w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej NOWOŚĆ!
Edukacja w zakresie etyki NOWOŚĆ!
Edukacja w zakresie fizyki NOWOŚĆ!
Edukacja w zakresie nauczania biologii NOWOŚĆ!
Edukacja w zakresie nauczania chemii NOWOŚĆ!
Edukacja w zakresie nauczania geografii NOWOŚĆ!
Edukacja w zakresie nauczania matematyki z elementami informatyki NOWOŚĆ!
Edukacja w zakresie nauczania muzyki NOWOŚĆ!
Edukacja w zakresie nauczania plastyki NOWOŚĆ!
Edukacja w zakresie nauczania przyrody i promocji zdrowia NOWOŚĆ!
Edukacja w zakresie nauczania techniki i wychowania komunikacyjnego z elementami grafiki komputerowej NOWOŚĆ!
Edukacja w zakresie nauczania wiedzy o społeczeństwie NOWOŚĆ!
Efektywność energetyczna w sektorze publicznym — zarządzanie energią w gminach i powiatach NOWOŚĆ!
Ekologistyka NOWOŚĆ!
Ekonomika procesu inwestycyjnego w budownictwie NOWOŚĆ!
Język angielski w biznesie NOWOŚĆ!
Ochrona danych osobowych NOWOŚĆ!
Kadry i płace NOWOŚĆ!
Konflikty i wojny religijne we współczesnym świecie NOWOŚĆ!
Kreowanie i zarządzanie wizerunkiem NOWOŚĆ!
Kuratela sądowa
Lider - Nowoczesny kreator sukcesu NOWOŚĆ!
Logistyka NOWOŚĆ!
Logistyka służb mundurowych
Logopedia
Neurologopedia NOWOŚĆ!
Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza NOWOŚĆ!
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna NOWOŚĆ!
Pozyskiwanie funduszy unijnych i ich realizacja NOWOŚĆ!
Praktyczna rachunkowość i finanse
Proobronność NOWOŚĆ!
Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela
Resocjalizacja i socjoterapia
Rolnictwo dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych NOWOŚĆ!
Surdopedagogika NOWOŚĆ!
Terapia zajęciowa NOWOŚĆ!
Trener i coach w biznesie, edukacji i administracji publicznej NOWOŚĆ!
Tyflopedagogika NOWOŚĆ!
Wczesne nauczanie języka angielskiego
Wczesne nauczanie języka niemieckiego NOWOŚĆ!
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka NOWOŚĆ!
Wojny informacyjne NOWOŚĆ!
Wspomaganie rozwoju dziecka z autystycznym spektrum zaburzeń NOWOŚĆ!
Zarządzanie i dowodzenie w sytuacjach kryzysowych
Zarządzanie oświatą
Zarządzanie układem przestrzennym w miastach i gminach NOWOŚĆ!
Zarządzanie zasobami dla kadry kierowniczej PSP i Służby Więziennej
Zarządzanie zasobami ludzkimi

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zdanie z pozytywnym wynikiem egzaminu dyplomowego przed Komisją; słuchacz wcześniej otrzymuje zestawy zagadnień celem przygotowania się do egzaminu.

Organizator:

Wydziału Nauk
Społecznych i Technicznych
KSW we Włocławku
ul. Okrzei 94A
87-800 Włocławek
pok. nr 2
tel. 
660 716 709
660 717 370
660 718 362
e-mail: wnp@ksw.wloclawek.pl


 

Wydziały i Ośrodki Zamiejscowe:


Studia podyplomowe realizowane w Grudziądzu i Kole

1. Prawo medyczne i farmaceutyczne NOWOŚĆ!
2. Zarządzanie logistyką NOWOŚĆ!
3. Energetyka odnawialna NOWOŚĆ!
4. Systemy zarządzania i nowe technologie w energetyce i ciepłownictwie NOWOŚĆ!


 

 

Studia podyplomowe realizowane w Nowym Targu i Krakowie

1. Zarządzanie zasobami ludzkimi
2. Zarządzanie i dowodzenie w sytuacjach kryzysowych NOWOŚĆ!
3. Bezpieczeństwo narodowe i wewnętrzne NOWOŚĆ!
4. Zarządzanie bezpieczeństwem i higiena pracy NOWOŚĆ!
5. Logopedia/neurologopedia NOWOŚĆ!
6. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna NOWOŚĆ!
7. Przygotowanie pedagogiczne NOWOŚĆ!
8. Kryminalistyka i kryminologia NOWOŚĆ!
9. Wczesne nauczanie języka angielskiego NOWOŚĆ!
10. Animator życia osoby w wieku senioralnym NOWOŚĆ!

 


 Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku wspomaga rozwój kariery zawodowej


Dodatkowe wykształcenie, a zwłaszcza studia podyplomowe o specjalistycznym profilu to atut dla osób ubiegających się o atrakcyjne stanowiska pracy. Decyzja o uzupełnieniu akademickiego wykształcenia wielokrotnie zwiększa szanse na zdobycie atrakcyjnej pracy oraz na awans zawodowy.

 

Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku proponuje swoim słuchaczom nowoczesne programy nauczania


Programy nauczania na studiach podyplomowych w KSW łączą aktualną wiedzę teoretyczną z praktyką. Są odpowiedzią na aktualne potrzeby rynku.

 

Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku zapewnia nowoczesne formy zajęć i dogodny tryb nauki


Wprowadzeniem do tematyki poszczególnych studiów są wykłady, które pozwalają zdobyć podstawy merytoryczne omawianych zagadnień. Uzupełnieniem tej wiedzy są zajęcia oparte na aktywnych formach studiowania, takich jak: ćwiczenia, konwersatoria, laboratoria i warsztaty. Zajęcia odbywają się dwa lub trzy razy w miesiącu podczas zjazdów weekendowych.

 

Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku stwarza możliwość wymiany doświadczeń


Udział w zajęciach daje możliwość nawiązania bezpośrednich kontaktów z wybitnymi specjalistami danej dziedziny nauki, umożliwia wymianę doświadczeń w gronie słuchaczy, praktyków i naukowców.

 

Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku proponuje dogodne warunki płatności


Uczelnia zapewnia możliwość wyboru sposobu płatności za studia. Słuchacz może uiścić czesne za rok z góry, za semestr z góry lub w ratach.