UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki czemu działa lepiej Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Granty realizowane w roku 2014

W 2014 r. JM Rektor WSHE przyznał 3 granty uczelnianie na realizację następujących projektów:

1. Charakterystyka wybranych parametrów budowy somatycznej i poziomu sprawności fizycznej słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, grant zespołowy, kierownik projektu: dr Beata Haor, dr Robert Ślusarz, dr Marek Zieliński. Celem projektu jest ocena stanu psychosomatycznego słuchaczy Kujawsko-Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, która pozwoli na zaprojektowanie działań na rzecz promocji pomyślnego starzenia się populacji seniorów w regionie oraz umożliwi planowanie form kształcenia podyplomowego kierowanych do kadry gerontologicznej.

2. Debiuty Naukowe, t. X – materiały pokonferencyjne „Rodzina w ujęciu interdyscyplinarnym", grant zespołowy, kierownik projektu: dr Urszula Kempińska. Materiały są wynikiem III Konferencji Studenckiej, która odbyła się w listopadzie 2013 r., a jej organizatorem było Koło Naukowe Pedagogów „Persona" działające na Wydziale Nauk Pedagogicznych WSHE, którego opiekunem jest dr U.Kempińska. Celem pracy jest promowanie działalności naukowej studentów WSHE oraz z innych uczelni z regionu, np.: z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Opublikowanych zostanie 15 artykułów studentów- prelegentów z różnych kierunków studiów: pedagogiki, ekonomii, handlu zagranicznego, pielęgniarstwa, którzy zaprezentowali różne, interdyscyplinarne spojrzenie na polską rodzinę i zmiany w niej zachodzące.

3. Projekt w ramach przygotowywanej pracy doktorskiej pt.: Edukacyjne i gospodarcze wyznaczniki kariery zawodowej, grant indywidualny, wnioskodawca mgr Adam Gawroński. Przedmiotem badań jest kariera zawodowa, zaś celem badań jest wykazanie jej ogólnych prawidłowości w kontekście poczucia bądź dążenia do sukcesu zawodowego z uwzględnieniem szeroko rozumianych wyznaczników edukacyjnych i gospodarczych.

Są to granty naukowe, których okres realizacji wynosi 1 rok.