UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki czemu działa lepiej Czytaj więcej…

Zrozumiałem

O Biurze

bon logo

Biuro Osób Niepełnosprawnych

Kujawskiej Szkoły Wyższej
we Włocławku

Biuro współpracuje z władzami Uczelni, uczelniami województwa kujawsko-pomorskiego oraz środowiskiem akademickim w zakresie szerzenia idei integracji społecznej poprzez zwiększanie dostępności Uczelni dla osób niepełnosprawnych.


KONTAKT:
mgr EWA MURSZEWSKA - Pełnomocnik Uczelni ds. Studentów Niepełnosprawnych
tel. 660 717 051
e-mail: niepelnosprawni@ksw.wloclawek.pl
pokój 5 parter Collegium Novum
ul. Okrzei 94A (łatwy dostęp dla studentów niepełnosprawnych)

Dyżury BON dla studentów niepełnosprawnych KSW
piątki od 12.00 do 14.00
soboty zjazdowe od 10.00 do 12.00


POBIERZ Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
POBIERZ Wniosek "Aktywny samorząd" - studia za darmo!


Zakres obowiązków i kompetencji BON:

 • podejmowanie inicjatyw i realizowanie działań dotyczących studentów niepełnosprawnych;
 • integracja studentów niepełnosprawnych;
 • promowanie Uczelni jako instytucji przyjaznej osobom niepełnosprawnym, w tym w szczególności wśród potencjalnych kandydatów na studia (m.in. poprzez informowanie o możliwościach i warunkach studiowania w Uczeni osób niepełnosprawnych),
 • informowanie o bieżących sprawach na Uczelni, stypendia socjalne, stypendia specjalne, stypendia na wyżywienie, stypendia mieszkaniowe, zapomogi, stypendia za wyniki w nauce, stypendia Ministra za wybitne wyniki w nauce
 • Współpraca z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - udzielanie informacji o funduszach, pomoc w wypełnianiu wniosków
 • uczestnictwo m.in. w konferencjach, seminariach dot. tematu niepełnosprawności
 • współpraca z Pełnomocnikami Rektorów ds. Osób Niepełnosprawnych i Studentów Niepełnosprawnych innych uczelni wyższych w celu wymiany doświadczeń i realizowania wspólnych działań
 • współpraca z instytucjami rządowymi (m.in. Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Rzecznik Praw Obywatelskich, PFRON) i samorządowymi (m.in. Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku)
 • monitoring aktualnych programów i środków docelowych służących wyrównywaniu szans edukacyjnych (m.in. Program Student II, Pitagoras, Komputer dla Homera
 • podejmowanie działań zmierzających do likwidacji barier uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym udział w życiu społeczności akademickiej
 • podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia dostępu do zajęć dydaktycznych studentom niepełnosprawnym i przewlekle chorym, którzy nie są w stanie standardowo realizować programu studiów
 • udzielanie pomocy pracownikom prowadzącym zajęcia dydaktyczne, w których biorą udział studenci niepełnosprawni
 • opiniowanie wniosków kierowanych do organów Uczelni dot. osób niepełnosprawnych
 • kształtowanie przychylnych postaw wobec osób niepełnosprawnych
 • przygotowywanie sprawozdań z działalności BON dla władz Uczelni
 • aktualizacja nowej podstrony