UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki czemu działa lepiej Czytaj więcej…

Zrozumiałem
< Powrót do rekrutacja studia podyplomowe

Diagnoza i terapia pedagogiczna

środa, 25, maj 2016

3 semestry

Studia podyplomowe ukierunkowane są na przygotowanie absolwenta do pracy z dziećmi i młodzieżą wykazującymi trudności w nabywaniu podstawowych umiejętności szkolnych takich, jak czytanie, pisanie, liczenie oraz przejawiającymi inne zaburzenia i deficyty rozwojowe. Słuchacze zostaną wyposażeni w wiedzę, umiejętności i kompetencje  z zakresu rozpoznawania symptomów nieprawidłowości w procesie uczenia się oraz zachowania dzieci i młodzieży, jak również podejmowania adekwatnych do diagnozy działań wspierających, terapeutycznych.

Oprócz zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu i szkole, a także obowiązujących w tym zakresie regulacji prawnych, słuchacze studiów poznają m.in. psychologiczne uwarunkowania trudności i niepowodzeń szkolnych, podstawy i założenia pracy korekcyjno-kompensacyjnej, kompetencje niezbędne w pracy terapeuty pedagogicznego. Zyskują świadomość z zakresu roli współpracy z rodziną dziecka z dysharmoniami
i zaburzeniami rozwojowymi. Poznają najważniejsze i efektywne metody wykorzystywane w pracy diagnostyczno-terapeutyczno-profilaktycznej, a także zasady i strategie prowadzenia terapii pedagogicznej uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się czytania, pisania i matematyki oraz przejawiającymi zaburzenia rozwoju emocjonalno-społecznego.

Adresaci studiów:

Studia adresowane są do absolwentów studiów I oraz II stopnia posiadających przygotowanie pedagogiczne, nauczycieli, wychowawców, psychologów, pedagogów, innych pracowników pedagogicznych, którzy chcą zdobyć kwalifikacje do prowadzenia zajęć z zakresu terapii pedagogicznej.

Możliwości pracy po studiach:

Szkoły, przedszkola jako terapeuta pedagogiczny, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, świetlice i inne placówki oświatowe.

Opłaty

Opłata za cały tok studiów — 2400,00 zł
Opłata za wydanie indeksu — 16,00 zł
Opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych — 30,00 zł

Organizator:

Wydział Nauk Pedagogicznych
KSW we Włocławku
ul. Okrzei 94A
pok. nr 2
tel. 
660 716 709
660 717 370
660 718 362
e-mail: ackp@ksw.wloclawek.pl

Godziny pracy:
wtorek - godz. 10.00 - 15.00
środa - godz. 10.00 - 15.00
czwartek - godz. 10.00 - 15.00
piątek - godz. 10.00 - 15.00
sobota zjazdowa - godz. 08.00 - 14.00Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku oferuje następujące pakiety zniżek:

program rodzina PROGRAM RODZINA obejmuje obniżone o 10% czesne na studiach podyplomowych w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku dla członków rodziny: rodzeństwo (pierwsza linia pokrewieństwa), rodzice - dziecko, małżeństwo jednocześnie podejmujących naukę na studiach podyplomowych
program dobry start PROGRAM DOBRY START obejmuje zwolnienie z opłaty wpisowej na studia przez cały czas trwania rekrutacji na studia dla kandydatów składających dokumenty na studia podyplomowe
program team work PROGRAM TEAM WORK obejmujący obniżone o 10% czesne na studiach podyplomowych w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku dla pracowników z jednej firmy (co najmniej 5 osób jednocześnie składających dokumenty na ten sam kierunek studiów podyplomowych)
program absolwent I II PROGRAM ABSOLWENT STUDIÓW PIERWSZEGO i DRUGIEGO STOPNIA WSHE WE WŁOCŁAWKU obejmujący obniżone o 20% czesne na studiach podyplomowych w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku dla absolwentów studiów pierwszego lub drugiego stopnia WSHE we Włocławku
program absolwent podypl PROGRAM ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH WSHE WE WŁOCŁAWKU obejmujący obniżone o 10% czesne na studiach podyplomowych w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku dla absolwentów studiów podyplomowych WSHE we Włocławku
program dwa dyplomy PROGRAM DWIE PODYPLOMÓWKI obejmuje obniżone o 50% czesne dla osób realizujących jednocześnie dwa kierunki studiów podyplomowych w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku (zniżka dotyczy drugiego kierunku studiów podyplomowych)