UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki czemu działa lepiej Czytaj więcej…

Zrozumiałem
< Powrót do konferencje 2008 - lista

Wykaz konferencji

sobota, 09, maj 2015

18 stycznia - Wykład otwarty dra Witolda Bartkiewicza pt.: "Tworzenie dynamicznych stron WWW" - organizator: Wydział Nauk Społecznych i Technicznych WSHE.

15 lutego - Wykład ootwarty prof. dra hab. Dariusza Rosatiego pt.: "Polska w Unii Europejskiej" - organizator: Dział Promocji WSHE.

22 lutego - Konferencja naukowa pt.: "Antropogeniczne zmiany środowiska. Środowisko dziś i jutro" - organizator: Koło Naukowe Młodych Ekologów Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych WSHE.

4 marca - Wykład otwarty ks. dra hab. Mariana Włosińskiego pt.: "Satanizm we współczesnym świecie" - organizator: Wydziału Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu WSHE.

12 marca - Ogólnopolska konferencja naukowa pt.: "Edukacja społeczeństwa w XXI wieku" - organizator: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku oraz Stowarzyszenie Kultury Europejskiej. Inicjatorem konferencji była prof. dr hab. Maria Szyszkowska, pracownik naukowo-dydaktyczny WSHE.

2 kwietnia - Wykład otwarty ks. dra hab. Mariana Włosińskiego pt.: "Etos współczesnej historii Polski w kontekście pontyfikatu Jana Pawła II" - organizator: Wydziału Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu WSHE.

4 kwietnia - Wykład otwarty dra hab. Edwarda Jacka Gorzelańczyka pt.: "Neurobiologiczne, biomedyczne i ewolucyjne źródła kultury i mowy" - organizator: Wydział Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu WSHE.

8 kwietnia - Wykład otwarty Ivana Raicheva, pracownika naukowo-dydaktycznego Wydziału Filologii Plovdiv University w Bułgarii pt.: "American poetry from the civil war till the Second World War" - organizator: Biuro Współpracy z Uczelniami Krajowymi i Zagranicznymi.

17 kwietnia - Regionalna konferencja naukowo-metodyczna pt.: "Rozwijanie uzdolnień matematyczno-przyrodniczych ucznia zadaniem współczesnej szkoły" - organizatorzy: Wydział Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu WSHE we Włocławku, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku oraz Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy - Delegatura we Włocławku.

20 i 27 maja - Cykl wykładów dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów pt.: "Dziecko z chorobą przewlekłą w szkole i grupie rówieśniczej" - organizatorzy: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku oraz Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku.

26-27 maja - Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: "Perspektywy rozwoju bankowości spółdzielczej w Polsce" - organizatorzy: Sekcja Nauk Ekonomicznych Włocławskiego Towarzystwa Naukowego oraz Wydział Nauk Społecznych i Technicznych WSHE.

30 maja - Konferencja szkoleniowa z okazji Światowego Dnia Bez Tytoniu pt.: "Młodość wolna od papierosa" - organizatorzy: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Włocławku, Wydział Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku oraz Oddział Terenowy we Włocławku Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej.

31 maja - Wykład otwarty prof. Neşe Taluy Yüce z Ankara University pt.: "Polska wieś nad Bosforem Polonezkoy - Adampol" - organizator: Biuro Współpracy z Uczelniami Krajowymi i Zagranicznymi.

5 czerwca - Wykład otwarty prof. dra hab. Mariana Filara, pracownika UMK w Toruniu oraz Posła na Sejm RP, który wygłosił wykład pt. "Prawo karne i wymiar sprawiedliwości państw Unii Europejskiej" - organizator: Dział Promocji WSHE.

7 października - sympozjum upamiętniające 30-lecie wyboru Kardynała Karola Wojtyły na Papieża pt. "Jan Paweł II, orędownik prawdy i nadziei" - organizator: Wydział Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu WSHE

20 października - Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Współpraca jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw w aspekcie pozyskiwania funduszy Unii Europejskiej - organizator: Włocławskie Towarzystwo Naukowe, Kujawska Izba Przemysłow-Handlowa we Włocławku oraz Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku - Wydział Nauk Społecznych i Technicznych WSHE

13 listopada - Wykład otwarty dr hab. Mariana Włosińskiego pt. "Europejski etyczny wymiar Jasnej Góry" - organizator: Wydział Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu WSHE

11 grudnia - Wykład otwarty ks. prof. WSHE dr. hab. Mariana Włosińskiego pt. "Zjawisko agresji etycznym problemem" - organizator: Wydział Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu WSHE

13 grudnia - Wykład otwarty Jerzego Engela pt. "Raport z mistrzostw Europy 2008 i wytyczne do dalszego szkolenia piłkarskiego" - organizator: Wydział pedagogiki i Nauk o Zdrowiu WSHE

16 grudnia - Konferencja naukowa pt. "Janusz Korczak - spolegliwy opiekun sierot" - organizator: Wydział Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu WSHE