UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki czemu działa lepiej Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Język angielski w biznesie

2 semestry

Celem studiów podyplomowych jest zapoznanie słuchaczy ze słownictwem specjalistycznym wykorzystywanym w szeroko rozumianym biznesie, a także z podstawową wiedzą merytoryczną niezbędną do wykonywania pracy w przedsiębiorstwach handlu zagranicznego i innych instytucjach współpracujących z zagranicą.

Uzyskanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych „Język angielski w biznesie” jest równoznaczne z uzyskaniem kwalifikacji umożliwiających zajmowanie się biznesem na arenie międzynarodowej. Absolwent będzie posiadał szeroką wiedzę, na którą składają się elementy ekonomii, międzynarodowych stosunków gospodarczych, przedsiębiorczości, zarządzania i marketingu międzynarodowego, zarządzania zasobami ludzkimi, komunikacji biznesowej, w tym międzykulturowej, negocjacji itp. Jest przygotowany do współpracy i swobodnej komunikacji z zagranicznymi kontrahentami. Zajęcia z praktykami wyposażają go w wiedzę na temat praktycznych aspektów funkcjonowania biznesu międzynarodowego.

Studia podyplomowe dają możliwość na pogłębienie znajomości angielskiego języka biznesu, rozwinięcie zasobów językowych, rozszerzenie słownictwa o zagadnienia charakterystyczne dla biznesu i gospodarki.

Adresaci studiów:

Studia podyplomowe adresowane są do osób pracujących w sektorze biznesowym oraz absolwentów uczelni wyższych zainteresowanych nabyciem zaawansowanych umiejętności posługiwania się w mowie i piśmie specjalistycznym językiem angielskim — językiem biznesu. Wymagana jest udokumentowana znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym.

Możliwości pracy po studiach:

Absolwent tego kierunku będzie posiadał znajomość słownictwa specjalistycznego wykorzystywanego w szeroko rozumianym biznesie, umiejętność posługiwania się językiem obcym w międzynarodowym środowisku pracy.

Opłaty:

Opłata za cały tok studiów — 3200,00 zł
Opłata za wydanie indeksu — 16,00 zł
Opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych — 30,00 zł

Organizator:

Wydział Nauk Pedagogicznych
KSW we Włocławku
ul. Okrzei 94A
pok. nr 2
tel. 
660 716 709
660 717 370
660 718 362
e-mail: ackp@ksw.wloclawek.pl

Godziny pracy:
wtorek - godz. 10.00 - 15.00
środa - godz. 10.00 - 15.00
czwartek - godz. 10.00 - 15.00
piątek - godz. 10.00 - 15.00
sobota zjazdowa - godz. 08.00 - 14.00

 

 

Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku oferuje następujące pakiety zniżek:

program rodzina PROGRAM RODZINA obejmuje obniżone o 10% czesne na studiach podyplomowych w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku dla członków rodziny: rodzeństwo (pierwsza linia pokrewieństwa), rodzice - dziecko, małżeństwo jednocześnie podejmujących naukę na studiach podyplomowych
program dobry start PROGRAM DOBRY START obejmuje zwolnienie z opłaty wpisowej na studia przez cały czas trwania rekrutacji na studia dla kandydatów składających dokumenty na studia podyplomowe
program team work PROGRAM TEAM WORK obejmujący obniżone o 10% czesne na studiach podyplomowych w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku dla pracowników z jednej firmy (co najmniej 5 osób jednocześnie składających dokumenty na ten sam kierunek studiów podyplomowych)
program absolwent I II PROGRAM ABSOLWENT STUDIÓW PIERWSZEGO i DRUGIEGO STOPNIA WSHE WE WŁOCŁAWKU obejmujący obniżone o 20% czesne na studiach podyplomowych w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku dla absolwentów studiów pierwszego lub drugiego stopnia WSHE we Włocławku
program absolwent podypl PROGRAM ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH WSHE WE WŁOCŁAWKU obejmujący obniżone o 10% czesne na studiach podyplomowych w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku dla absolwentów studiów podyplomowych WSHE we Włocławku
program dwa dyplomy PROGRAM DWIE PODYPLOMÓWKI obejmuje obniżone o 50% czesne dla osób realizujących jednocześnie dwa kierunki studiów podyplomowych w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku (zniżka dotyczy drugiego kierunku studiów podyplomowych)