UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki czemu działa lepiej Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Choreoterapia

 2 semestry

Choreoterapia obejmuje taniec, ćwiczenia muzyczno-ruchowe, improwizacje ruchowe do wybranej muzyki. Wartości lecznicze tańca, które zdecydowały o jego coraz szerszym zastosowaniu w terapii, to przede wszystkim: społeczny charakter tańca, różnorodność i atrakcyjność form tanecznych oraz możliwość oddziaływania na psychikę poprzez ruch, muzykę i kontakt psychiczny z ludźmi.

Absolwent studiów zostaje wyposażony w wiedzę teoretyczną a także umiejętności praktyczne z zakresu terapii poprzez taniec i ruch. Słuchacz potrafi wykorzystać zasady terapeutyczne w opiece i w pracy z osobą chorą. Potrafi posługiwać się różnymi rodzajami tańca, układami choreograficznymi jako metodami terapii. Rozwija zdolności komunikacyjne, wrażliwość oraz profesjonalizm w nawiązywaniu relacji terapeutycznej poprzez taniec. Zostaje przygotowany do pracy z osobami np. z zaburzeniami emocjonalnymi, dolegliwościami fizycznymi, wymagającymi długotrwałej rehabilitacji, a także z osobami starszymi,
dla których terapia tańcem stanowi ważny element integralnej i kompleksowej rehabilitacji.

Celem studiów jest również zdobycie kwalifikacji do prowadzenia zajęć z zakresu różnorodnych form tanecznych w szkołach oraz w placówkach oświatowo-wychowawczych i ośrodkach kultury. Studia pomogą w prowadzeniu grup tanecznych i wykorzystaniu tańca w procesie wychowawczym. Ćwiczenia z choreoterapii, taneczne mogą stanowić również część zajęć fakultatywnych z wychowania fizycznego.

Adresaci studiów:

Studia adresowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych, a w szczególności: pedagogów, nauczycieli różnych typów szkół, świetlic oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, pracowników poradni psychologicznopedagogicznych, terapeutów, fizjoterapeutów.

Możliwości pracy po studiach:

Warsztaty terapii zajęciowej, domy pomocy społecznej, ośrodki terapeutyczno-lecznicze, szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawcze, placówki resocjalizacyjne, świetlice socjoterapeutyczne.

Opłaty:

Opłata za cały tok studiów - 1.900 zł
Opłata za wydanie indeksu - 16 zł
Opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych - 30 zł

Organizator:

Wydział Nauk Pedagogicznych
KSW we Włocławku
ul. Okrzei 94A
pok. nr 2
tel. 
660 716 709
660 717 370
660 718 362
e-mail: ackp@ksw.wloclawek.pl

Godziny pracy:
wtorek - godz. 10.00 - 15.00
środa - godz. 10.00 - 15.00
czwartek - godz. 10.00 - 15.00
piątek - godz. 10.00 - 15.00
sobota zjazdowa - godz. 08.00 - 14.00


 Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku oferuje następujące pakiety zniżek:

program rodzina PROGRAM RODZINA obejmuje obniżone o 10% czesne na studiach podyplomowych w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku dla członków rodziny: rodzeństwo (pierwsza linia pokrewieństwa), rodzice - dziecko, małżeństwo jednocześnie podejmujących naukę na studiach podyplomowych
program dobry start PROGRAM DOBRY START obejmuje zwolnienie z opłaty wpisowej na studia przez cały czas trwania rekrutacji na studia dla kandydatów składających dokumenty na studia podyplomowe
program team work PROGRAM TEAM WORK obejmujący obniżone o 10% czesne na studiach podyplomowych w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku dla pracowników z jednej firmy (co najmniej 5 osób jednocześnie składających dokumenty na ten sam kierunek studiów podyplomowych)
program absolwent I II PROGRAM ABSOLWENT STUDIÓW PIERWSZEGO i DRUGIEGO STOPNIA WSHE WE WŁOCŁAWKU obejmujący obniżone o 20% czesne na studiach podyplomowych w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku dla absolwentów studiów pierwszego lub drugiego stopnia WSHE we Włocławku
program absolwent podypl PROGRAM ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH WSHE WE WŁOCŁAWKU obejmujący obniżone o 10% czesne na studiach podyplomowych w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku dla absolwentów studiów podyplomowych WSHE we Włocławku
program dwa dyplomy PROGRAM DWIE PODYPLOMÓWKI obejmuje obniżone o 50% czesne dla osób realizujących jednocześnie dwa kierunki studiów podyplomowych w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku (zniżka dotyczy drugiego kierunku studiów podyplomowych)