UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki czemu działa lepiej Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Audyting i ocena energetyczna budynków

2 semestry - 250 godzin

Celem studiów podyplomowych jest poszerzenie wiedzy słuchaczy z tematyki związanej z oszczędzaniem energii w budynkach na etapie ich projektowania, eksploatacji, a także termomodernizacja budynków istniejących. Racjonalne działanie w tym zakresie wymaga aktualnej wiedzy z zakresu budownictwa, fizyki budowli, ogrzewnictwa, wentylacji, klimatyzacji, akustyki, instalacji oświetleniowych oraz elementów ekonomii, a także znajomości europejskich i polskich aktów prawnych w tej dziedzinie.

Adresaci studiów:

Studia podyplomowe Audyting i ocena energetyczna budynków są adresowane do absolwentów następujących kierunków studiów: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, inżynieria materiałowa, energetyka i pokrewne.

Możliwość pracy po studiach:

Ukończenie studiów podyplomowych Audyting i ocena energetyczna budynków, których zakres tematyczny został zatwierdzony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w porozumieniu z Ministerstwem Infrastruktury, umożliwia: »»przygotowanie do wykonywania audytów energetycznych, zgodnie z ustawą o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz.U. z 1998 r., Nr 152, poz. 1121 z późn. zm.), »»uzyskanie uprawnień do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2002/91/EC oraz ustawy o zmianie ustawy — Prawo budowlane (Dz.U. z 2007 r., Nr 191, poz. 1373).

Opłaty:

Opłata za cały tok studiów — 2800,00 zł
Opłata za wydanie indeksu — 16,00 zł
Opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych — 30,00 zł

Organizator:

Wydział Nauk Społecznych i Technicznych
KSW we Włocławku
ul. Okrzei 94A
pok. nr 5
tel.
660 716 709
660 717 370
660 718 362
e-mail: ackp@ksw.wloclawek.pl

Godziny pracy:
wtorek - godz. 10.00 - 15.00
środa - godz. 10.00 - 15.00
czwartek - godz. 10.00 - 15.00
piątek - godz. 10.00 - 15.00
sobota zjazdowa - godz. 08.00 - 14.00

 

 Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku oferuje następujące pakiety zniżek:

program rodzina PROGRAM RODZINA obejmuje obniżone o 10% czesne na studiach podyplomowych w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku dla członków rodziny: rodzeństwo (pierwsza linia pokrewieństwa), rodzice - dziecko, małżeństwo jednocześnie podejmujących naukę na studiach podyplomowych
program dobry start PROGRAM DOBRY START obejmuje zwolnienie z opłaty wpisowej na studia przez cały czas trwania rekrutacji na studia dla kandydatów składających dokumenty na studia podyplomowe
program team work PROGRAM TEAM WORK obejmujący obniżone o 10% czesne na studiach podyplomowych w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku dla pracowników z jednej firmy (co najmniej 5 osób jednocześnie składających dokumenty na ten sam kierunek studiów podyplomowych)
program absolwent I II PROGRAM ABSOLWENT STUDIÓW PIERWSZEGO i DRUGIEGO STOPNIA WSHE WE WŁOCŁAWKU obejmujący obniżone o 20% czesne na studiach podyplomowych w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku dla absolwentów studiów pierwszego lub drugiego stopnia WSHE we Włocławku
program absolwent podypl PROGRAM ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH WSHE WE WŁOCŁAWKU obejmujący obniżone o 10% czesne na studiach podyplomowych w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku dla absolwentów studiów podyplomowych WSHE we Włocławku
program dwa dyplomy PROGRAM DWIE PODYPLOMÓWKI obejmuje obniżone o 50% czesne dla osób realizujących jednocześnie dwa kierunki studiów podyplomowych w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku (zniżka dotyczy drugiego kierunku studiów podyplomowych)