UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki czemu działa lepiej Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Bibliometria

Zaloguj się aby przeglądać

- Bibliografia wykładowców
- Analiza bibliometryczna

Bibliometria

Bibliometria to zbiór metod statystycznych użytych do badania zjawisk i procesów z udziałem dokumentów (których podstawą jest analiza danych bibliograficznych) oraz interpretacja uzyskanych w ten sposób wyników.

Termin bibliometria zaproponował Alan Pritchard w 1969 roku, jednak współczesna bibliometria jest związana przede wszystkim z nazwiskiem Eugene'a Garfielda, który w 1955 roku stworzył indeks cytowań naukowych (Citation indexes for science). Pierwszy Science Citation Index (SCI) ukazał się w 1963 roku, obejmował 102 tys. artykułów, które zostały opublikowane w 1961 roku w 613 wybranych czasopismach. Garfield założył w Filadelfii Instytut Informacji Naukowej (Institute of Scientific Information, ISI), którego zadaniem było i jest opracowywanie rozbudowywanych indeksów cytowań.

Do przeprowadzania analiz bibliometrycznych wykorzystuje się wskaźniki bibliometryczne, takie jak:

 • liczba cytowań publikacji,
 • Impact Factor (IF) czasopisma,
 • Indeks Hirscha (h-index).


Analiza cytowań

Podstawą obliczania liczby cytowań jest opracowana przez ISI w Filadelfii baza Science Citation Index-Expanded (SCI-Exp). Jest to najnowocześniejsza obecnie baza służąca do określania liczby cytowań, a jednocześnie obszerna baza bibliograficzna ze streszczeniami, adresami autorów, ich afiliacją, informacjami wydawniczymi. Jej zawartość stanowi ponad 6500 tytułów czasopism ogólnoświatowych ze 150 dziedzin naukowych.


Web of Science

Baza Web of Science zawiera dane bibliograficzne, streszczenia artykułów z czasopism naukowych i konferencji oraz informacje o cytowaniach zamieszczone w następujących indeksach cytowań:

 • Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) - indeks cytowań artykułów z czasopism nauk przyrodniczo-technicznych od 1945 roku.
 • Social Sciences Citation Index (SSCI) - indeks cytowań artykułów z czasopism nauk społecznych od 1956 roku.
 • Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) - indeks cytowań artykułów z czasopism nauk humanistycznych i sztuki od 1975 roku.
 • Conference Proceedings Citation Index - Science (CPCI-S) - indeks cytowań materiałów konferencyjnych z nauk przyrodniczo-technicznych od 1990 roku.
 • Conference Proceedings Citation Index - Social Science & Humanities (CPCI-SSH) - indeks cytowań materiałów konferencyjnych z nauk społecznych i humanistycznych od 1990 roku.

Baza WoS obejmuje 12 tysięcy czasopism, 50 milionów rekordów, 800 milionów cytowań.


Wskaźnik Impact Factor (IF)

Wskaźnik Impact Factor danego czasopisma to liczba cytowań uzyskanych przez to czasopismo w roku bieżącym dla artykułów opublikowanych w nim w ciągu dwóch poprzednich lat, podzielona przez ogólną liczbę artykułów zamieszczonych w tym czasopiśmie w tych samych dwóch latach.

Źródłem wskaźnika IF jest wydawana corocznie baza Journal Citation Reports (JCR). Jej zawartość podlega stałej weryfikacji, w wyniku której do bazy wchodzą nowe tytuły, znikają natomiast te, które nie sprostały wymogom stawianym przez ISI.


Indeks Hirscha

Indeks Hirscha (indeks h) to współczynnik, który jest spo­so­bem mie­rze­nia osią­gnięć nauko­wych z uwzględnieniem liczby publi­ka­cji i liczby cyto­wań. Wprowadził go w 2005 roku Jorge E. Hirsch.

Indeks h jest zdefiniowany jako liczba prac naukowych, które uzyskały liczbę cytowań równą lub większą od h.


Lista Filadelfijska

Lista Filadelfijska jest wykazem tytułów czasopism indeksowanych w bazach danych Instytutu Informacji Naukowej w Filadelfii (Institute for Scientific Information). Zawiera prawie 10 000 czasopism z nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych, społecznych, humanistycznych oraz z dziedziny sztuki. Liczba czasopism nie jest stała, podlega selekcji - niektóre są eliminowane, inne dodawane. Decyduje o tym wiele kryteriów:

 • regularność ukazywania się czasopisma,
 • wydawanie periodyku zgodnie z międzynarodową konwencją wydawniczą,
 • podawanie w języku angielskim tytułów, streszczeń oraz słów kluczowych publikowanych prac,
 • recenzowanie publikowanych prac przez autorytatywnych recenzentów,
 • regionalna reprezentatywność periodyków,
 • analiza poczytności - mierzona takimi wskaźnikami, jak: citation index (indeks cytowań), impact factor (wskaźnik częstości cytowania w określonym czasie), immediacy index (czas, w jakim artykuł opublikowany jest cytowany).