UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki czemu działa lepiej Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego

Drodzy Studenci,

Ta część uczelnianej strony internetowej została stworzona specjalnie dla Was. Tutaj znajdziecie najważniejsze informacje dotyczące działalności samorządu. Jeśli macie problem lub chcecie aktywnie spędzić czas na uczelni – możecie zgłosić się do nas (sprawdź w jakich godzinach są prowadzone dyżury). Na tej stronie możecie zapoznać się z regulaminem samorządu, jakie student ma prawa i obowiązki, gdzie może się ubezpieczyć w jakich ważnych sprawach współpracujemy z innymi samorządami.

Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego reprezentuje wszystkich studentów Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku. W skład samorządu wchodzą studenci z różnych kierunków i roczników, wybierani w corocznych wyborach. Przedstawiciele tej organizacji biorą udział w posiedzeniach Senatu, na których przedstawiają sprawy i problemy wszystkich studentów.

Samorząd Studentów KSW we Włocławku:

1. reprezentuje ogół studentów KSW we Włocławku we władzach Uczelni i wobec tych władz,2. broni praw i interesów studentów,

3. prowadzi i popiera działania na rzecz prawidłowego i zgodnego z potrzebami studiujących procesu dydaktyczno - wychowawczego,

4. prowadzi i popiera działalność zmierzającą do rozwoju osobowości studiujących oraz realizacji ich zainteresowań,

5. zabiega o jak najlepsze warunki życia i nauki studiujących, w szczególności przez współudział z władzami KSW we Włocławku w przyznawaniu studentom pomocy socjalnej,

6. prowadzi i popiera studencką działalność naukową, kulturalną, turystyczną i sportową, w szczególności uczestniczy w rozdziale środków finansowych przeznaczonych na tę działalność,

7. prowadzi i inicjuje działalność wydawniczą studentów,

8. wyraża opinie w sprawach ważnych dla społeczności studenckiej,

9. inicjuje i popiera samopomoc studencką,

10. organizuje zgromadzenia i manifestacje na zasadach określonych przepisami prawa i Statutem KSW we Włocławku,

11. w porozumieniu z władzami uczelni występuje w sprawach dotyczących studentów do organów władzy i administracji państwowej.

Nie musisz należeć do Samorządu żeby z nami współpracować. Samorząd jest otwartą jednostką współpracuje ze studentami, wykładowcami, władzami uczelni, z różnymi organizacjami, społecznością poza murami uczelni.