UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki czemu działa lepiej Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Przegląd prac naukowych

 
2015

1. Kochman D., Rezmerska L., Bohuszewicz A.: „Dziecko z zespołem Aspergera i jego problemy w zakresie zaadaptowania się do środowiska szkolnego”. w: Dziecko w zdrowiu i chorobie – teoria i praktyka. Tom I. Grabinska M., Barczykowska E., Kurylak A. (red.): Wyd. UMK. Toruń 2015.

Kochman D., Rezmerska L., Nowak A.: „Wpływ transferu flory jelitowej na jakość życia pacjentki z zakażeniem Clostridium difficille”. w: Wybrane problemy zdrowotne człowieka. Sienkiewicz Z., Wysokiński M., Fidecki W. (red.): Warszawski Uniwersytet Medyczny. Warszawa 2015, 7-15
Rezmerska L., Kochman D., Szczepańska E.: „Postawy pielęgniarek w obliczu śmierci pacjenta”. w: Wybrane aspekty opieki geriatrycznej. Fidecki W., Sienkiewicz Z., Wysokiński M. (red.): Warszawski Uniwersytet Medyczny. Warszawa 2015, 152-163
Rezmerska L., Kochman D., Kontowicz M.: „Jakość opieki pielęgniarskiej w opinii pacjentów będących w okresie pooperacyjnym”. w: Interdyscyplinarny wymiar opieki nad człowiekiem w naukach o zdrowiu. Haor B., Ślusarz R., Głowacka M. (red.): Wyd. Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna. Włocławek 2015, 55-652016

1. Sałata M., Rezmerska L.: „Wybrane aspekty przygotowania do samoopieki w zakresie dietoterapii pacjentów”. Zeszyty Naukowe. Innowacje w pielęgniarstwie i naukach o zdrowiu. 2016, 1(1), s. 45-59

2. Majerski Ł.: „Satysfakcja pacjentów z opieki pielęgniarskiej realizowanej w Izbie Przyjęć”. Zeszyty Naukowe. Innowacje w pielęgniarstwie i naukach o zdrowiu. 2016, 1(2), s. 47-62

3. Gościcka M.: „Ocena akceptacji choroby przewlekłej na przykładzie pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc”. Zeszyty Naukowe. Innowacje w pielęgniarstwie i naukach o zdrowiu. 2016, 1(2), s. 63-78

4. Rezmerska L., Kochman D., Anaszewicz A.: „Specyfika pracy a wypalenie zawodowe w opinii pielęgniarek”. Zeszyty Naukowe. Innowacje w pielęgniarstwie i naukach o zdrowiu. 2016, 1(1), s. 11-26

5. Rezmerska L., Kochman D., Ratajczyk J.: „Wpływ wybranych czynników demograficznych i warunków środowiska pracy na satysfakcję zawodową pielęgniarek zatrudnionych w zakładzie opiekuńczo-leczniczym”. Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej. 2016, 01, s. 22-27

6. Kochman D., Rezmerska L., Nowak A.: „Wybrane problemy w procesie adaptacji dziecka w wieku 0-6 lat do pobytu w szpitalu". Zeszyty Naukowe. Innowacje w pielęgniarstwie i naukach o zdrowiu. 2016, 1(2), s. 8-23