UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki czemu działa lepiej Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Działalność naukowa

W Instytucie Nauk o Zdrowiu WSHE realizowane są projekty badawcze łączące w sobie elementy następujących dziedzin nauki: medycyny, nauk o zdrowiu, zdrowia publicznego oraz pielęgniarstwa.

 

Wiodącymi kierunkami pracy są:

  • prowadzenie prac badawczych
  • organizacja oraz uczestnictwo w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych i sympozjach naukowo-szkoleniowych
  • publikacja własnego wydawnictwa naukowego (zeszyty naukowe, czasopismo naukowe)
  • współpraca naukowa z zewnętrznymi partnerami w kraju i za granicą
Rok akademicki 2017/2018


Prof. dr hab. med. Irena Ponikowska
1. Narodowy Kongres Żywienia w Warszawie 26- 27.01. 2018 , udział bierny
2. Konferencja Polskiego Towarzystwa Ozonoterapii w Warszawie dnia 20.04. 2018, udział bierny
3. Romanien Congress of Rehabilitation, Physical Medicine and Balneology. Cluj, Turda 22- 26.05. 2018 udział aktywny,afiliacja KSW wygłoszono referaty:
a/ Ponikowska I., Latour T., Veryho N. „ Proposal for Modification of the International Classification of Healing Mineral Water
b/ Verigo N, Ponikowska I., Chojnowski J.: Results of treatment of patients wth arterial ulcer usuing ozone-therapy in thermal center condition
c/ Chojnowski J., Ponikowska I, Verygo N. Szot K.: Results of treatment of patients with diabetes foot ulcers using ozone therapy in thermal conditions

4. International Society Medical Hydrology( ISMH) 43 Congress in Portugal- Amarante, 10- 13. 06. 2018, udział aktywny, afiljacja KSW( Cuiavian University in Włocławek)
a/ Ponikowska I. Latour T., Veryho N.: New Combined Balneological Procedures”
b/ Chojnowski J, Veryho N, Ponikowska I.: Results of treatment of foot and calves chronić ulcers in patients with diabetes and vascular diseases Dr Beata Małecka

1. VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Studenci i ich aktywność w badaniach naukowych” w dniu 5 kwietnia 2018 r., organizowana przez Studenckie Koło Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku:
· Wpływ opieki pielęgniarki środowiskowej na funkcjonowanie pacjentów w wieku podeszłym; Grabska Lidia, Harbart Klaudia, Małecka Beata, Dziurla Irina.

2. XVIII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. „Mózg – umysł - uczenie się” w dniu 20.04.2018 r., organizowana przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodowa w Ciechanowie:
· Postawy społeczeństwa wobec osób cierpiących na schizofrenię oraz ich wiedza na temat choroby; Małgorzata Kosuda, Beata Małecka, Katarzyna Kaczmarek.
· Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentką z bulimią: Justyna Krajewska, Beata Małecka, Barbara Wiśniewska.
· Postawy społeczeństwa wobec osób z chorobą Alzheimera; Mateusz Pargólski, Beata Małecka, Magdalena Kaźmierczak.

3. III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. „Wyzwania i perspektywy rozwoju opieki długoterminowej – interdyscyplinarność działań wobec pacjenta przewlekle chorego” w dniu 11 kwietnia 2018 r., organizowana przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową we Włocławku.
· Wykorzystanie ICNP w opiece pielęgniarskiej nad pacjentem z wyłonioną stomią jelitową – studium przypadku; Karolina Harabasz, Beata Małecka.
· Rola pielęgniarki w przygotowaniu pacjenta do samoopieki i samopielegnacji w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów – studium przypadku; Aleksandra Źiółkowska, Beata Małecka.

Udział bierny w konferencjach szkoleniowo-naukowych

1. XVIII ogólnopolska konferencja medycyny paliatywnej „Hospicjum 2018”
XVI ogólnopolskie forum onkologii i psychoonkologii w dniach 18-19 maja w Toruniu.

2. Konferencja szkoleniowo-naukowa pt.”Transplantologia , opowieść o najpiękniejszym darze”. Dnia 17 maja, organizowaną przez PWSZ we Włocławku oraz OIPiP we Włocławku.
Dr n. med. Maria Posłuszna-Owcarz

1. Seminarium Naukowo-Szkoleniowe „Rodzina wobec globalnej zmiany cywilizacyjno-medialnej” 19.10.2017 r. komitet organizacyjny i udział czynny- „Rodzicielstwo adopcyjne. Między teoria a praktyką” – dr Maria Posłuszna-Owcarz

2. XIV Ogólnopolska Konferencja „ Pomoc dzieciom- ofiarom przestępstw” Warszawa 23-24.10.2017 r. – udział bierny

3. 19 kwietnia 2018 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pn. "Wyzwania i perspektywy rozwoju opieki długoterminowej - interdyscyplinarność działań wobec pacjenta przewlekle chorego". Udział czynny , prezentacja „Rola psychologa w odniesieniu do dzieci z cukrzycą” – udział czynny, Komitet Naukowy Konferencji

Prof. zw. dr hab. n.med. Waldemar Jędrzejczyk
Czynne uczestnictwo w Kongresu Chirurgów Polskich (wrzesień 2017, Kraków)

Dr Marek Zieliński
Wykłady na Uniwersytecie III wieku w Dobrzyniu n. Wisłą, Ciechocinku i Lubaniu nt. ŻYĆ STO SIEDEM LAT
Rok akademicki 2016/2017

IV Regionalne Dni Psychoterapii Włocławek 24-28 październik 2016r.
- Pomoc psychologiczna w obszarze adopcji i rodzicielstwa zastępczego – warsztat dr Maria Posłuszna-Owcarz

III Konferencja Naukowo z cyklu Pielęgniarstwo a rynek pracy nt. „Nauki o zdrowiu – kierunki i perspektywy rozwoju” – 23.11.2016 r. Płock
Pomoc psychologiczna we współczesnych zawodach medycznych” - dr Maria Posłuszna-Owcarz, oraz komitet naukowy konferencji

Konferencja „Oblicza uzależnień” 15.12.2016 r. Włocławek – organizator konferencji, udział czynny
„Uzależnienia od współczesnych środków technicznych” – dr Maria Posłuszna-Owcarz

Uniwersytet Aktywnej Integracji Ciechocinek 03.01.2017 r. – wykład
„Wybrane jakości życia okresu starzenia się” – dr Maria Posłuszna-Owcarz

II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Wyzwania i perspektywy rozwoju opieki długoterminowej – interdyscyplinarność działań wobec pacjenta przewlekle chorego” 21.04.2017 r. Włocławek PWSZ - udział czynny, komitet naukowy konferencji
- Pomoc psychologiczna dla rodziców dzieci niepełnosprawnych – dr Maria Posłuszna-Owcarz

XVII Ogólnopolska i VII im. dr n. med. Janiny Fetlińskiej Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Stany zagrożenia zdrowia i życia – wyzwaniem dla medycyny i edukacji” PWSZ w Ciechanowie 21.04.2017 r. – promotor wystąpienia studentki II stopnia kierunku pielęgniarstwa KSW we Włocławku
- „Styl życia pielęgniarek” – Małgorzata Kosuda, M. Posłuszna-Owcarz

IV Ogólnopolska Konferencja „Dajmy dzieciom szansę” 7-9.06.2017 r. Wieniec Zdrój – udział czynny
- „Rodzicielstwo zastępcze i adopcyjne- więzi, potrzeby dzieci, relacje, konsekwencje” – dr Maria Posłuszna-Owcarz

Konferencja „Moja senioralna codzienność” – 30.05.2017 r., Włocławek, - udział czynny –
-„Aktywność społeczna seniorów w badaniach studentów kierunku pielęgniarstwa” – B. Felcyn, M. Lis, M. Posłuszna-Owcarz

· 22-23.09.2017r., udział bierny w XXI Ogólnopolskim Sympozjum Diabetologicznym oraz XV Ogólnopolskim Forum Profilaktyki i Leczenia Otyłości w Toruniu. Zorganizowane we współpracy z Zarządem Głównym Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków pod Patronatem Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.

Konferencja Naukowa z Okazji 180-lecia Uzdrowiska Ciechocinek-Ciechocinek jako "Perła Uzdrowisk Polskich" i jego znaczenie we współczesnym lecznictwie uzdrowiskowo-rehabilitacyjnym ,Ciechocinek,11 czerwca 2016, udział czynny„Metody leczenia bólu stosowane w lecznictwie uzdrowiskowym - wady i zalety” - dr n. med. Grażyna Chojnacka-Kowalewska, Kujawska Szkoła Wyższa, Wydział Nauk o Zdrowiu, mgr Szymon Siwacki, Katedra i Zakład Balneologii i Medycyny Fizykalnej Collegium Medicum UMK
Seminarium Naukowo-Szkoleniowym p.t. ,,Ruch a zdrowie” na Wydziale Nauk o Zdrowiu Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku

Rok akademicki 2015/2016

Wydział Nauk Pedagogicznych oraz Wydział Nauk o Zdrowiu Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku we współpracy z Włocławskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Dysleksji zorganzowali 2 czerwca 2016 r. regionalną Konferencję „Dysleksja rozwojowa
i inne trudności w uczeniu się - aspekty naukowe oraz pragmatyczne”. Podczas Konferencji Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku podpisała porozumienia o współpracy z Zespołem Szkół nr 3 im. M. Grzegorzewskiej we Włocławku oraz Zespołem Szkół Integracyjnych nr 1 im. Szarych Szeregów we Włocławku. Porozumienie ze strony Uczelni podpisał Rektor prof. nadzw. dr hab. Stanisław Kunikowski, ze strony ZS nr 3 - Dyrektor mgr Katarzyna Migdalska, ze strony ZSI - Dyrektor mgr Dorota Grzybowska. Porozumienie obejmować będzie m.in. organizację wspólnych przedsięwzięć o charakterze naukowym i popularnonaukowym o tematyce związanej z pedagogiką społeczną, opiekuńczą i specjalną, logopedią oraz rewalidacją, partnerstwo w zakresie przygotowania i prowadzenia różnych form doskonalenia zawodowego – studiów podyplomowych, kursów i szkoleń oraz współorganizację konkursów o charakterze naukowym i popularnonaukowym.
Głównym celem Konferencji było zapoczątkowanie szerszej dyskusji w kontekście problematyki specyficznych i ogólnych trudności w uczeniu się poprzez wymianę doświadczeń, wyników badań czy obserwacji ze strony przedstawicieli różnych środowisk zaangażowanych w działania profilaktyczne, diagnostyczne, terapeutyczne i badawcze wobec zjawiska problemów w nauce. Ponadto istotnym zamierzeniem organizatorów oraz prelegentów Konferencji było także popularyzowanie wiedzy z zakresu dysleksji rozwojowej i innych trudności w uczeniu się w środowiskach oświatowych, wśród nauczycieli, pedagogów, specjalistów, a także uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Podczas konferencji wygłoszone następujące referaty:

• Działalność Włocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Dysleksji - mgr Mirosława Żbikowska, wiceprzewodnicząca Włocławskiego Oddziału PTD
• Mózgowe podstawy procesów uczenia się - dr hab. n. med. Wojciech Beuth - neurochirurg, adiunkt na Wydziale Nauk o Zdrowiu Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, Kierownik Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku
• Procesy integracji sensorycznej a uczenie się - mgr Paweł Jurkiewicz, mgr pedagogiki rewalidacyjnej, certyfikowany terapeuta SI - Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne „Praxis” we Włocławku
• Rola ruchu w procesie uczenia się - dr Marek Zieliński, dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, nauczyciel dyplomowany w Zespole Szkół Ekonomicznych we Włocławku, 2-gi stopień specjalizacji zawodowej z wychowania fizycznego
• Emocje w procesie uczenia się - dr n. med. Maria Posłuszna-Owcarz, dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, zastępca dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu Kierownik Oddziału we Włocławku, psycholog w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodziezy SPZPS we Włocławku
• Psychologiczne funkcjonowanie osób z dysleksją rozwojową - dr Beata Płaczkiewicz, dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku
• Dziecko z dysleksją w domu i w szkole - praktyka dnia codziennego - mgr Joanna Osowska, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku
• Ryzyko dysleksji i jego diagnozowanie - mgr Zofia Wojdat, Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 we Włocławku
• Stymulowanie rozwoju mowy u dzieci w przedszkolu (na przykładzie działań logopedycznych w Przedszkolu Publicznym nr 19 "Bajka" we Włocławku)- dr Tomasz Borowiak, Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku
• Zaburzenia funkcji językowych jako jeden z symptomów dysleksji- mgr Jolanta Zielińska, Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku
• Trauma dziecięca a funkcjonowanie szkolne - dr Lidia Wiśniewska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
• Neuro-dydaktyka. Szansa czy złudzenie - mgr Robert Bielecki, Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku

 

Dnia 19.03.2016 roku w Kujawskiej Szkole Wyższej odbyło się seminarium naukowe zorganizowane przez Wydział Nauk o Zdrowiu, Instytut nauk o Zdrowiu oraz Studenckie Koło Zdrowia Publicznego, poświęcone merytorycznym i metodologicznym zasadom pisania prac licencjackich i magisterskich na na kierunkach pielęgniarstwa i fizjoterapii. Spotkanie było odpowiedzią na postulaty środowiska studenckiego i było adresowane do studentów wymienionych kierunków i ich wykładowców. Swoje prace prezentowali absolwenci wymienionych kierunków a ich wystąpienia poprzedzały wykłady promotorów dotyczące różnorodnych aspektów pisania prac. Aktywny udział absolwentów może być dobrym przykładem poedukacyjnego związku z macierzystą Uczelnią.
Rok akademicki 2014/2015

1. Konferencja naukowo-szkoleniowa: „Zdrowie w naszych rękach- interdyscyplinarność nauk o zdrowiu”, Włocławek 27.11.2014 r.

2014 11 27 konf wnoz

2. XVII Seminarium nt. „Podwyższanie jakości i widoczności czasopism naukowych”, Warszawa, 22.04.2015 r.


Rok akademicki 2013/2014

1. Ogólnopolska konferencja naukowo-szkoleniowa połączona ze Zjazdem Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Neurologicznych (PTPN) - "Interdyscyplinarna opieka nad pacjentami ze schorzeniami układu nerwowego" Włocławek 28.09.2013 r.

zjazd ptpn

2.  IV Ogólnopolska Konferencja dla pielęgniarek i opiekunów medycznych „Opieka nad chorym niepełnosprawnym ruchowo" która odbyła się w Warszawie i Krakowie 2014r.


Rok akademicki 2012/13

1. "Więcej lat - więcej życia" - konferencja naukowo-szkoleniowa zorganizowana przy współpracy z Wydziałem Promocji Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Włocławek, 14.12.2012 r.

DSC 0328

W programie konferencji zaprezentowano miedzy innymi  wyniki badań naukowych zrealizowanych w 2012 roku w ramach diagnozy uzależnień i innych problemów społecznych na terenie Włocławka w odniesieniu do populacji seniorów.

DSC 0365

DSC 0348

Wykład inauguracyjny nt: „Zdrowie psychiczne w okresie późnej dorosłości” wygłosił prof. zw. Roman Ossowski


Rok akademicki 2011/12

Instytut Nauk o Zdrowiu był organizatorem i współorganizatorem następujących konferencji:

1. Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Interdyscyplinarna Opieka nad Pacjentami ze Schorzeniami Układu Nerwowego” Toruń, 13. 10. 2011 roku.

pielegniarstwo 58

pielegniarstwo 57

pielegniarstwo 59


2. Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Praktyka pielęgniarska w świetle badań naukowych” Włocławek, 24. 11. 2011 roku.

pielegniarstwo 68

pielegniarstwo 69


3.  Ogólnopolska Konferencja Naukowo - Szkoleniowa nt: "Medyczne i psychospołeczne aspekty zdrowia" 20.04.2012 r.

DSC 0029

Wykład inauguracyjny nt. "Nauki o zdrowiu – od znachorstwa do promocji zdrowia" wygłosił prof. zw. dr hab. Roman Ossowski UMK CM w Toruniu.


Rok akademicki 2010/11

Instytut Nauk o Zdrowiu był organizatorem i współorganizatorem następujących konferencji:

1. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Zdrowie dla mieszkańców miasta Włocławka i regionu" - 27 maja 2011 roku.

pielegniarstwo 60

pielegniarstwo 61


2. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Pielęgniarstwo oparte na faktach" - 10 maja 2011 roku.

pielegniarstwo 62

pielegniarstwo 63


3. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Perspektywy zdrowia publicznego w XXI wieku" - 21 października 2010 roku

pielegniarstwo 64

pielegniarstwo 65


Rok akademicki 2009/10

Instytut Nauk o Zdrowiu był organizatorem i współorganizatorem następujących konferencji:

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne a zdrowie publiczne” - 28 maja 2010 roku.

pielegniarstwo 66

pielegniarstwo 67