UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki czemu działa lepiej Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Rekrutacja


Warunki przyjęcia na studia podyplomowe

* Złożenie kompletu dokumentów w Biurze Rekrutacyjnym Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku w terminie do dnia 30 listopada 2018 r.
* Kandydaci, którzy składają dokumenty na studia podyplomowe są zwolnieni z opłaty wpisowej na studia podyplomowe.
* Ukończone studia wyższe, tj. posiadanie jednego z dyplomów: licencjata, inżyniera, magistra lub magistra inżyniera.
* W przypadku cudzoziemców, wymagany jest dyplom ukończenia studiów wyższych w Polsce, albo dyplom ukończenia studiów wyższych za granicą, uznany lub nostryfikowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą (Dz. U. 2011 Nr 196, poz. 1168).
* Na studiach podyplomowych pedagogicznych należy legitymować się ukończonym przygotowaniem pedagogicznym.

POBIERZ Podanie na studia podyplomowe


Wymagane dokumenty

- podanie do J.M. Rektora o przyjęcie na studia podyplomowe (według wzoru Uczelni) do pobrania w Biurze Rekrutacyjnym Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku lub do pobrania powyżej.

- kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z kopią suplementu do dyplomu (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów),

- kopia dowodu osobistego (obie strony), a w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia,

- 2 aktualne fotografie, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, podpisane imieniem i nazwiskiem,

- jeśli specjalność wymaga przygotowania pedagogicznego należy dostarczyć dokument potwierdzający posiadane przygotowanie pedagogiczne (np. świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zaświadczenie o odbyciu kursu pedagogicznego, zaświadczenie z uczelni, akt mianowania, umowa o pracę - jeśli jasno z niej wynika, że osoba jest zatrudniona na stanowisku nauczyciela, suplement do dyplomu ukończenia studiów wyższych lub inne dokumenty potwierdzające posiadanie przygotowania pedagogicznego).


Gdzie pobierać formularze, uzyskać więcej informacji oraz składać dokumenty

Biuro Rekrutacyjne
Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku
ul. Okrzei 94 A, pokój nr 6,
87-800 Włocławek
tel.: 660 - 714 - 884
e-mail: rekrutacja@ksw.wloclawek.pl
Godziny pracy:
Poniedziałek - piątek godz. 9.00 - 16.00
Sobota godz. 8.00 - 13.00

Akademickie Centrum Studiów Podyplomowych
Pl. Wolności 1
87-800 Włocławek

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek godz. 7.30 - 15.30
w okresie lipiec-sierpień godz. 8.00-15.00