UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki czemu działa lepiej Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Programy PFRON

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku informuje, że w roku bieżącym Gmina Miasto Włocławek ponownie przystąpiła do realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd" (moduł I i moduł II).


Głównym celem programu jest:

· likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową (Moduł I),
· pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (Moduł II).


Adresatami programu są mieszkańcy Miasta Włocławek posiadający orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, umiarkowanym lub równoważnym, a także osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności w wieku do lat 18 lub w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnione - mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach modułu I w następujących obszarach:

OBSZAR A – likwidacja bariery transportowej:

zadanie nr 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

zadanie nr 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,


OBSZAR B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym

zadanie nr 1- pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, zadanie nr 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,


OBSZAR C – likwidacja barier w poruszaniu się:

zadanie nr 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

zadanie nr 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

zadanie nr 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (protezy co najmniej na III poziomie jakości),

zadanie nr 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości),


OBSZAR D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej, a także w ramach MODUŁU II – dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym,

1. Opłata za naukę (czesne),

2. Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia,

3. Dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – w przypadku osób mających wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich.


Wnioski można składać do dnia 30 września 2014 r. w tym: wnioski w ramach modułu II można składać w dwóch terminach: do 30 marca 2014 r. i do 30 września 2014 r.

Uwaga: aby otrzymać pomoc finansową ze środków PFRON trzeba spełniać kryteria określone w programie „Aktywny samorząd".

Druki wniosków, są do pobrania w MOPR – Dziale Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych, przy ulicy Ogniowej 8/10 (pok.nr 10), tel.54/411-17-60 wew.26, a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.mopr.wloclawek.pl - zakładka „Karty usług" Aktywny samorząd.

Karta usługi ON 15 Programu "Aktywny Samorząd" dostępna jest TUTAJ

Wzory wniosków do pobrania dostępne są TUTAJ

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.pfron.org.pl