UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki czemu działa lepiej Czytaj więcej…

Zrozumiałem

O Studium

Kierownik Studium WF: dr Marek Zieliński

 

Studium Wychowania Fizycznego jest głównym ośrodkiem dyspozycyjnym, w którym skupiają się wszystkie elementy pracy dydaktyczno-wychowawczej Uczelni, służące kształtowaniu osobowości, umiejętności ruchowych oraz rozwoju sprawności fizycznej studentów. Głównym zadaniem Studium jest humanizacja procesu kształcenia i wychowania studentów w zakresie kultury fizycznej zaś główną intencją jest przygotowanie uczestników tego procesu, do całożyciowej troski o ciało i zdrowie. Celem i istotą uczestniczenia w zajęciach jest dążenie do kształcenia osobowości pod kątem troski o ciało.
Studium umożliwia rozwijanie sprawności i umiejętności ruchowej studentów, biorąc pod uwagę ich możliwości fizyczne i zdrowotne. Zajęcia w Studium są obligatoryjne dla studentów studiów stacjonarnych I roku wszystkich Wydziałów i kierunków studiów.
Studenci uczestniczą w nich na zasadzie indywidualnego wyboru sekcji sportowej. W ofercie Studium są następujące sekcje sportowe:
• koszykówka
• piłka siatkowa
• aerobik (i jego odmiany)
• tenis stołowy
• piłka nożna
Studenci studiów niestacjonarnych, mogą brać również udział w sekcjach sportowych Klubu Uczelnianego AZS-KSW, który m.in. współpracuje ze SWFiS.
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu dysponuje własną salą gimnastyczną, wyposażoną w niezbędny sprzęt oraz przybory sportowe do prowadzenia obligatoryjnych zajęć z wychowania fizycznego oraz bardzo dobre zaplecze socjalne i sanitarne z natryskami. Studenci po zajęciach sportowych mogą korzystać z bufetu „Żak” mieszczącego się w tym samym budynku.
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu wspiera również projekty z zakresu zajęć metodyczno-praktycznych na kierunku wychowanie fizyczne i na kursach instruktorów sportu, prowadzone przez Wydział Nauk Pedagogicznych. Współpracując z Centrum Doskonalenia i Edukacji-Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Włocławku, umożliwia studentom tej specjalności na uczestniczenie w warsztatach metodycznych z zakresu wychowania fizycznego.