UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki czemu działa lepiej Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Studium informatyki

Studium Informatyki KSW jest jednostką międzywydziałową, organizującą zajęcia z przedmiotów:- Statystyka medyczna na kierunkach Pielęgniarstwo;
- Nowoczesne technologie w pedagogice na kierunku Pedagogika;
- Technologia informacyjna na wszystkich kierunkach studiów.

Przygotowuje i udostępnia laboratoria nauczycielom akademickim, którzy wspomagają proces dydaktyczny z użyciem technik komputerowych. Studium Informatyki organizuje i prowadzi kursy komputerowe dla instytucji, podmiotów gospodarczych i osób indywidualnych. Studium administruje uczelnianą platformą nauczania na odległość ( e-learning) lokalizowaną w domenie e-learning.wshe.pl, wykorzystywaną przez studentów i wykładowców na wszystkich kierunkach studiów. Użyteczność systemu przebadano dwa lata wstecz, zbierając stosowne dane. W systemie tym zarejestrowało się 450 użytkowników, stanowiących społeczność akademicką. System umożliwia również komunikację pomiędzy studentem a wykładowcą za pośrednictwem poczty wewnętrznej. System obsługuje cztery grupy użytkowników. Pierwszą grupę stanowią administrator z pełną kontrolą nad systemem, który zarządza systemem, kontroluje przepływ informacji, aktualizuje na bieżąco część statyczną strony, czuwa nad bezpieczeństwem informacji, z jednoczesnym składowaniem i archiwizowaniem materiałów. Drugą stanowią autorzy (wykładowcy), którzy mają możliwość wprowadzania, usuwania, wstrzymywania wcześniej przygotowanych scenariuszy zajęć. Trzecią grupę stanowią studenci i słuchacze, z ograniczonymi prawami dostępu do materiałów (odczyt). Ostatnia grupę stanowią użytkownicy niezarejestrowani, którzy mogą zapoznać się z częścią statyczną strony i z całą jej zawartością, z pominięciem możliwości otwierania, kopiowania i odtworzenia materiałów dydaktycznych

dr inż. Stanisław Wszelak - kierownik Studium Informatyki


Sprzęt komputerowy przeznaczony do celów dydaktycznych to trzy pracownie komputerowe zlokalizowane w Collegium Maius przy ul. Okrzei 94, z dostępem do sieci Internet poprzez łącza stacjonarne i bezprzewodowe. Pracownie pełnią określone funkcje w edukacji studentów i słuchaczy, ich przeznaczenie uzależnione jest od realizowanego programu ma kierunku studiów.

Pracownia grafiki komputerowej (s. 22), to szesnaście komputerów przenośnych (laptopów) z systemem Windows 7. Podstawowym oprogramowaniem pracowni jest AutoCAD z modułami:

AutoCAD,
AutoCAD Electrical,
AutoCAD Mechanical,
AutoCAD Architecture,
AutoCAD MEP,
AutoCAD Civil 3D,
AutoCAD Map3D.
Programami uzupełniającymi są: CorelDraw, CorelPhotopaint, CorelRAVE.


Kontakt:
Kierownik Studium Informatyki
mgr inż. Jan Grzegorowski
tel. 660 720 393
e-mail: j.grzegorowski@ksw.wloclawek.pl