UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki czemu działa lepiej Czytaj więcej…

Zrozumiałem
< Powrót do senat - terminarz posiedzeń

Posiedzenie Senatu - 26 czerwca 2018 r.

poniedziałek, 28, maj 2018

Na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2018 r. Senat zatwierdził sprawozdanie finansowe Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku za 2017 rok oraz sprawozdanie finansowe za rok 2017 Zespołu Szkół Akademickich, dla którego Uczelnia jest organem prowadzącym. Na posiedzeniu utworzono kierunek „Dietetyka” oraz zatwierdzono efekty kształcenia dla tego kierunku. Utworzono także studia podyplomowe „Zarządzenie zasobami ludzkimi” oraz „Zarządzanie i dowodzenie w sytuacjach kryzysowych” na Wydziale Zamiejscowym w Nowym Targu. Ponadto Senat pozytywnie zaopiniował wnioski rektora dotyczące utworzenia na Wydziale Nauk Społecznych i Technicznych Instytutu Administracji i Ekonomii oraz Zakładu Logopedii i Poradnictwa Pedagogicznego, jak również dokonania zmiany nazwy jednostki międzywydziałowej „Małopolskie Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń” na „Śląsko-Małopolskie Centrum Kształcenia Podyplomowego”. Podjęto także uchwały w sprawie zatwierdzenia zasad przyjęć na studia w roku akademickim 2019/2020 oraz uchwały zatwierdzające Regulaminy Pracy i Obrad Rady Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych oraz Rady Wydziału Zamiejscowego w Nowym Targu.  

Zatwierdzone uchwały:

 1. Uchwała nr 14 /18 Senatu KSW w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok Zespołu Szkół Akademickich
 2. Uchwała Nr 15 /18 Senatu KSW w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku
 3. Uchwała Nr 16 /18 Senatu KSW w sprawie likwidacji kierunków studiów pierwszego stopnia: praca socjalna, europeistyka, filozofia, socjologia, wychowanie fizyczne, filologia oraz kierunku historia - studia pierwszego i drugiego stopnia
 4. Uchwała Nr 17 /18 Senatu KSW w sprawie utworzenia kierunku studiów pierwszego stopnia „dietetyka” na Wydziale Nauk o Zdrowiu
 5. Uchwała Nr 18 /18 Senatu KSW w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia „dietetyka” na Wydziale Nauk o Zdrowiu
 6. Uchwała Nr 19 /18 Senatu KSW w sprawie zatwierdzenia zasad przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w Kujawskiej Szkole Wyższej w roku akademickim 2019/2020
 7. Uchwała Nr 19A/18 Senatu KSW  w sprawie uzupełnienia Uchwały nr 24/17 Senatu KSW w sprawie zatwierdzenia Zasad przyjęć na studia w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku w roku akademickim 2018/2019.
 8. Uchwała Nr 20/18 Senatu KSW w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Zarządzanie zasobami ludzkimi” na Wydziale Zamiejscowym w Nowym Targu oraz zatwierdzenia efektów kształcenia dla tych studiów podyplomowych
 9. Uchwała Nr 21 /18 Senatu KSW w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Zarządzanie i dowodzenie w sytuacjach kryzysowych” na Wydziale Zamiejscowym w Nowym Targu oraz zatwierdzenia efektów kształcenia dla tych studiów podyplomowych
 10. Uchwała Nr 22 /18 Senatu KSW w sprawie zaopiniowania wniosku Rektora dotyczącego utworzenia Instytutu Administracji i Ekonomii na Wydziale Nauk Społecznych i Technicznych
 11. Uchwała Nr 23/18 Senatu KSW w sprawie zaopiniowania wniosku Rektora dotyczącego utworzenia Zakładu Logopedii i Poradnictwa Pedagogicznego na Wydziale Nauk Społecznych i Technicznych
 12. Uchwała Nr 24/18 Senatu KSW w sprawie zmiany nazwy jednostki międzywydziałowej „Małopolskie Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń” na „Śląsko-Małopolskie Centrum Kształcenia Podyplomowego”
 13. Uchwała Nr 25/18 Senatu KSW w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy i Obrad Rady Wydziału Zamiejscowego w Nowym Targu
 14. Uchwała Nr 26/18 Senatu KSW w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy i Obrad Rady Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych