UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki czemu działa lepiej Czytaj więcej…

Zrozumiałem
< Powrót do koło naukowe zdr. publ. - artykuły

Sprawozdania z działalności

poniedziałek, 21, maj 2018

Studenckie Koło Naukowe Zdrowia Publicznego funkcjonujące na Wydziale Nauk o Zdrowiu Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku za priorytetowe zadania swojej działalności przyjęło prowadzenie badań naukowych w zakresie szeroko rozumianego Zdrowia Publicznego oraz promowanie kierunku pielęgniarstwo i kierunku fizjoterapia.

 Główne cele działania Koła Naukowego to przede wszystkim:

• współuczestnictwo w pracach naukowo-badawczych prowadzonych na Wydziale Nauk o Zdrowiu
• uczestnictwo w sympozjach oraz konferencjach naukowych
• promocja kierunku pielęgniarstwo oraz kierunku fizjoterapia
• samokształcenie studentów w zakresie pielęgniarstwa, fizjoterapii, nauk o zdrowiu i pokrewnych
• organizowanie spotkań i wykładów z zakresu działalności Koła.


Rok Akademicki 2017-2018

W ramach działalności naukowej członkowie Studenckiego Koła Naukowego czynnie uczestniczyli w konferencjach szkoleniowo-naukowych:

1. VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Studenci i ich aktywność w badaniach naukowych” w dniu 5 kwietnia 2018 r., organizowanej przez Studenckie Koło Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku.
• Wpływ opieki pielęgniarki środowiskowej na funkcjonowanie pacjentów w wieku podeszłym.
Grabska Lidia, Harbart Klaudia, Małecka Beata, Dziurla Irina2. XVIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. „Mózg – umysł - uczenie się” w dniu 20.04.2018 r., organizowanej przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodowa w Ciechanowie.
• Postawy społeczeństwa wobec osób cierpiących na schizofrenię oraz ich wiedza na temat choroby.
Małgorzata Kosuda, Beata Małecka, Katarzyna Kaczmerek.
• Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentką z bulimią.
Justyna Krajewska, Beata Małecka, Barbara Wiśniewska.
• Postawy społeczeństwa wobec osób z chorobą Alzheimera.
Mateusz Pargólski, Beata Małecka, Magdalena Kaźmierczak.
3. III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. „Wyzwania i perspektywy
rozwoju opieki długoterminowej – interdyscyplinarność działań wobec pacjenta przewlekle chorego” w dniu 11 kwietnia 2018 r., organizowanej przez Państwowa Wyższa Szkołę Zawodową we Włocławku.
• Wykorzystanie ICNP w opiece pielęgniarskiej nad pacjentem z wyłonioną stomią jelitową – studium przypadku.
Karolina Harabasz
• Rola pielęgniarki w przygotowaniu pacjenta do samoopieki i samopielegnacji w przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów – studium przypadku.
Aleksandra Źiółkowska

W ramach działalności naukowej członkowie Studenckiego Koła Naukowego zorganizowali
w dniu 21 kwietnia 2018 r. w Kujawskiej Szkole Wyższej panel dyskusyjny pt. „Rozmowa z chorym i jego rodziną o niepomyślnym rokowaniu”. Projekt zawierał tematy:

• Kształtowanie umiejętności i wrażliwości pracownika – pielęgniarki w opiece paliatywnej.
Beata Kamińska
• Przygotowanie zespołu terapeutycznego do rozmowy o niepomyślnym rokowaniu z pacjentem i jego rodziną – udział pielęgniarki.
Iwona Kaczanowska
• Rola pielęgniarki w przygotowaniu dziecka i jego najbliższych do rozmowy o niepomyślnym rokowaniu.
Beata Sobieszczyk
• Komunikacja z chorym o niepomyślnym rokowaniu.
Monika Płoska
• Rozmowa z chorym u kresu jego życia.
Robert Foss
• Przekazywanie trudnych informacji - ludzkie oblicze prawdy.
Basia Nowak
• Pomoc u kresu życia.
Anna Wojciechowska
• Choroba nieuleczalna - jedna z najtrudniejszych sytuacji w życiu człowieka.
Ewelina Marcinkowska - Foss

W dniach 12-13 kwietnia 2018 r. członkowie Studenckiego Koła Naukowego Patrycja Wojciechowska, Ania Maćkiewicz i Adrian Dykowski w ramach działalności Koła zapewnili opiekę medyczną w lipnie podczas ogólnopolskiego turniej klas mundurowych o miecz króla Kazimierza Wielkiego - Złotopole 2018.


Rok Akademicki 2016-2017

1. Seminarium naukowo-szkoleniowe „Ruch a zdrowie” 10 czerwiec 2017 – prezentacje studentów kierunku fizjoterapia wykonane pod kierunkiem dr Marii Posłusznej-Owcarz

- Empatia w fizjoterapii – Dorota Dobrowolską, Katarzyna Zasada, Daria Borkowska, Agnieszka Centkowska
- Efektywna komunikacja fizjoterapeuty z pacjentem – Aleksander Jóźwiak, Magdalena Różyczka, Kamil Głowacki
- Stres w zawodzie fizjoterapeuty – Kinga Przybyt, Paulina Grzybowska, Paulina Opalewska, Katarzyna Zawadzka
- Wspierająca rola fizjoterapeuty wobec osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych – Jakub Matysiak, Szymon Rybicki, Aleksander Kondracki

2. W ramach działalności naukowej członkowie Koła Naukowego czynnie uczestniczyli w XVII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. „Stany zagrożenia zdrowia i życia – wyzwaniem dla medycyny i edukacji” w dniu 21.04.2017 roku w Ciechanowie. Brali także udział w organizowanych na konferencji warsztatach szkoleniowych o tematyce:

• „Badanie przedmiotowe pacjenta”
• „Stany nagłe w cukrzycy”
• „Interwencja kryzysowa w stanach zagrożenia życia”.

W ramach sesji plakatowej zaprezentowali 4 prace:

1. „Wiedza osób starszych na temat badań profilaktycznych”. Kosuda M., Kwiatkowska A., Stempniak J.
2. „Styl życia pielęgniarek”. Kosuda M., Posłuszna-Owczarz M.
3. „Pielęgniarka jako edukator”. Kosuda M., Kwiatkowska A.
4. „Poród przedwczesny jako stan zagrożenia życia noworodka. Zasady opieki i pielęgnacji”. Wiśniewska B., Ciarkowska J., Malinowska J., Małecka B., Posłuszna-Owczarz M.


Rok Akademicki 2015-2016

I. Udział czynny studentów w Seminarium Naukowym w dniu 19.03.2016 r. w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku /prezentacja referatów/.

1. Chaberska Paulina – „Wybrane problemy pielęgnacyjne u dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym”.
2. Niedziałkowska Aneta – „Pielęgnowanie pacjenta z wirusowym zapaleniem wątroby typu B na podstawie teorii Doroty Orem”.
3. Mackiewicz Barbara – „Rola pielęgniarki w leczeniu obrażeń wojennych tkanek miękkich”.
4. Manikowska Beata – „Opieka nad chorym po usunięciu zaćmy w znieczuleniu miejscowym”.
5. Winnicka Renata – „Rola i zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem z krwawieniem z górnego odcinka przewodu pokarmowego”.

II. Przygotowanie do publikacji artykułów studentów w „Debiutach Naukowych” wydawanych przez Kujawską Szkołę Wyższą /planowane wydanie w r. akad. 2016/2017/

1. Chaberska Paulina – „Wybrane problemy pielęgnacyjne u dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym”.
2. Niedziałkowska Aneta – „Pielęgnowanie pacjenta z wirusowym zapaleniem wątroby typu B na podstawie teorii Doroty Orem”.
3. Mackiewicz Barbara – „Rola pielęgniarki w leczeniu obrażeń wojennych tkanek miękkich”.
4. Manikowska Beata – „Opieka nad chorym po usunięciu zaćmy w znieczuleniu miejscowym”.
6. Winnicka Renata – „Rola i zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem z krwawieniem z górnego odcinka przewodu pokarmowego”.

III Udział studentów w promocji kształcenia w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku.

1. Udział studentów we „Włocławskich Targach Szkół, Pracy i Rzemiosła” - 05-06.04.2016 r.
2. Udział studentów w „VII Festiwalu Nauki, Kultury i Przedsiębiorczości” - 20-22.04.2016 r.
3. Udział studentów kierunku Pielęgniarstwo w „I Kujawsko-Pomorskim Forum Seniorów”- 03.06.2016r.


Rok Akademicki 2014-2015

W ramach działalności organizacyjnej członkowie Koła Naukowego czynnie uczestniczyli w VI Festiwalu Nauki, Kultury i Przedsiębiorczości w dniach 11-19 kwietnia 2015 roku a także brali udział w prezentacji Uczelni podczas Dni Włocławka, które odbyły się w dniach 27-28 czerwca 2015 roku. Wspólnie z pracownikami naukowo-dydaktycznymi Wydziału Nauk o Zdrowiu studenci dokonywali pomiarów ciśnienia tętniczego, mierzyli zainteresowanym mieszkańcom miasta poziom cukru we krwi z użyciem glukometru, przeprowadzali pokazy udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej z użyciem fantomu oraz defibrylatora AED.

W ramach działalności naukowej członkowie Koła Naukowego wzięli udział w konferencji naukowo-szkoleniowej: „Zdrowie w naszych rękach- interdyscyplinarność nauk o zdrowiu”, Włocławek 27.11.2014 r. oraz w organizowanych w jej ramach warsztatach:

· dla pielęgniarek:

1. Zapobieganie zakażeniom układu moczowego w praktyce pielęgniarskiej
2. Terapia przeciwodleżynowa – nowoczesne techniki zmienne

· dla fizjoterapeutów:

1. Prowadzenie treningu chodu z wykorzystaniem egzoszkieletu EKSO GT na przykładzie pacjenta

Członkowie Koła opublikowali również pracę:

Monika Glonek, Marta Ułanowska, Marek Zieliński: Ocena sprawności fizycznej kobiet w starszym wieku w oparciu o wybrane próby testu Fullertona [w:] Haor B. ¦Lusarz R., Głowacka M.: Interdyscyplinarny wymiar opieki nad człowiekiem w naukach o zdrowiu. 2015, 345-356


Rok Akademicki 2013-2014

W ramach działalności naukowej członkowie Koła Naukowego zaprezentowali prace na trzech ogólnopolskich konferencjach naukowo-szkoleniowych które odbyły się we Wrocławiu, Płocku i we Włocławku:

I Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Badania Naukowe w Pielęgniarstwie i Położnictwie" Wrocław 25.04.2014 Jakości życia pacjentów z zespołem bólowym kręgosłupa odcinka lędźwiowego po zastosowaniu leczenia sanatoryjnego – doniesienia wstępne. Anna Antczak, Beata Haor, Mariola Głowacka, Monika Biercewicz

I Konferencja Naukowa „Pielęgniarstwo, a rynek pracy" Płock 17.05.2014 Rola pielęgniarki w leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa. Anna Antczak

Konferencja Naukowo – Szkoleniowa „Zdrowie w Naszych rękach – Interdyscyplinarność Nauk o Zdrowiu" Włocławek 27.11.2014 Analiza wydolności samoobsługowej pacjentów z zespołami bólowymi kręgosłupa lędźwiowego z wykorzystaniem wskaźnika funkcjonalnego Repty. Anna Antczak


Członkowie Koła opublikowali również 3 prace:

Anna Antczak, Beata Haor, Mariola Głowacka, Monika Biercewicz Jakości życia pacjentów z zespołem bólowym kręgosłupa odcinka lędźwiowego po zastosowaniu leczenia sanatoryjnego – doniesienia wstępne. Quality of Life in Patients with Lumbar Spine Pain After Sanatorium's Treatment – Opening Reports Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne, Wrocław, 2014, 4, 1,19-25

Anna Antczak, Beata Haor, Mariola Głowacka, Monika Biercewicz. Rola pielęgniarki w leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa. The role of the nurse in the treatment of back pain. The Journal of Neurological and Neurosurgical Nursing. 2014;3(1):39–43

Anna Antczak, Maria Posłuszna – Owcarz. Rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem onkologicznym. The role of nurses in the care of the oncologic patient. Pielęgniarstwo a rynek pracy. Wybrane aspekty opieki pielęgniarskiej. Płock 2014, 181-188Rok Akademicki 2012-2013

W ramach działalności organizacyjnej członkowie Koła Naukowego bardzo aktywnie włączają się do inicjowanych zarówno przez uczelnię, jak i organizacje włocławskie akcji promujących zdrowie. Są to działania skierowane głównie na rzecz środowiska lokalnego. Wśród odbiorców znaleźli się dotąd: chorzy na cukrzycę, dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym, młodzież szkół ponadpodstawowych, osoby zdrowe dorosłe, słuchacze Włocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i inni.

W ramach działalności naukowej członkowie Koła Naukowego zaprezentowali prace na Zjeździe Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Neurologicznych który odbył się

28 września 2013 roku. W ramach sesji dotyczącej Interdyscyplinarnej Opieki w Schorzeniach Układu Nerwowego Pani Anna Antczak przedstawiała referat na temat: Telepielęgniarstwa w praktyce pielęgniarki neurologicznej. Artykuł ten po ocenie niezależnych recenzentów został również opublikowany w czasopiśmie Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne 2012;2(3):130-134Rok Akademicki 2011-2012

W ramach działalności naukowej członkowie Koła Naukowego zaprezentowali prace na dwóch ogólnopolskich konferencjach naukowo-szkoleniowych które odbyły się w Toruniu i we Włocławku.

1. Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Interdyscyplinarna Opieka nad Pacjentami ze Schorzeniami Układu Nerwowego" Toruń, 13. 10. 2011 roku. Z materiałów zgłoszonych na konferencję wydano monografię Interdyscyplinarna opieka pielęgniarska w neurologii i neurochirurgii pod redakcją M. Skrzypek-Czerko i R. Ślusarza.

2. Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Praktyka pielęgniarska w świetle badań naukowych" Włocławek, 24. 11. 2011 roku.

Członkowie Koła opublikowali również 4 prace:

· Dorota Kochman, Justyna Stawicka: Problemy rodzin dzieci z zespołem Downa. The Journal of Neurological and Neurosurgical Nursing. 2012;1(4):156-163

· Beata Wysocka, Robert Ślusarz, Beata Haor: Epidemiologia urazów kręgosłupa w materiale własnym Pogotowia Ratunkowego we Włocławku: Badania retrospektywne. The Journal of Neurological and Neurosurgical Nursing. 2012;1(3):109-118

· Robert Ślusarz, Beata Haor, Krystyna Nowacka, Lech Grzelak, Monika Biercewicz, Beata Sadowska, Iwona Głowacka: Wpływ rehabilitacji na utracone funkcje po udarze mózgu [w:] Skrzypek-Czerko M, Ślusarz R: Interdyscyplinarna opieka pielęgniarska w neurologii i neurochirurgii. 2011,282-293.

· Robert Ślusarz, Beata Haor, Krystyna Nowacka, Lech Grzelak, Małgorzata Gutowska, Iwona Głowacka: Znaczenie rehabilitacji na przywrócenie sprawności chorych po udarze mózgu. [w:] Skrzypek-Czerko M, Ślusarz R: Interdyscyplinarna opieka pielęgniarska w neurologii i neurochirurgii. 2011,294-306.Rok Akademicki 2010-2011

W ramach działalności organizacyjnej członkowie Koła Naukowego brali udział w prezentacji Uczelni podczas Dni Włocławka, które odbyły się w dniach 18-19 czerwca 2011 roku. Wspólnie z pracownikami naukowo-dydaktyczni Wydziału Nauk o Zdrowiu, studenci dokonywali pomiarów ciśnienia tętniczego, uczestniczyli w zabawach i konkursach dla dzieci pod hasłem: „szukamy witaminek".

W ramach działalności naukowej członkowie koła naukowego opublikowali 4 prace:

· Jadwiga Zachwieja, Robert Ślusarz, Beata Haor, Lech Grzelak: Role and tasks of a nurse during diagnostic tests in neurology. [W:] Kotwica Z: Neurosurgery. Radom 2011, 116-125.

· Katarzyna Grabska, Wanda Stefańska, Beata Haor: Adaptacja pacjentów po zawale mięśnia sercowego do nowej sytuacji życiowej. [W:] Rosińczuk-Tonderys J, Uchmanowicz I: Chory przewlekle – aspekty pielęgnacyjne, rehabilitacyjne, terapeutyczne. MedPharm Polska, Wrocław 2011, 63-74.

· Barbara Bykowska, Robert Ślusarz, Beata Haor, Wiesław Fidecki: Wybrane obszary oceny pacjentów wieku podeszłego. [W:] Rosińczuk-Tonderys J, Uchmanowicz I: Chory przewlekle – aspekty pielęgnacyjne, rehabilitacyjne, terapeutyczne. MedPharm Polska, Wrocław 2011, 415-425.

· Ślusarz Robert, Borzyszkowska Agnieszka, Szrajda Justyna, Fidecki Wiesław, Haor Beata: Wpływ wybranych czynników socjodemograficznych na występowanie zaburzeń depresyjnych wśród kobiet. Problemy Pielęgniarstwa. 2011,1,21-26.Rok Akademicki 2009-2010

Młodzież kierunku pielęgniarstwo wspiera i edukuje osoby potrzebujące takiej pomocy. W ramach działalności promującej kierunek i uczelnię studenci brali udział w organizacji przedsięwzięć, takich jak targi edukacyjne, „Drzwi Otwarte", wyjazdy do szkół średnich, zakładów opieki zdrowotnej oraz współuczestniczenie w Festiwalu Kultury, Nauki i Techniki.

W ramach działalności naukowej członkowie Koła zaprezentowali i opublikowali 3 prace:

· Robert Ślusarz, Marzena Kubiatowska, Justyna Szrajda, Beata Haor, Małgorzata Józwiaka: Ocena wydolności funkcjonalnej pacjentów przed zabiegiem neurochirurgicznym i po jego wykonaniu. Problemy Pielęgniarstwa. 2010,4,379-383.

· Anna Łukaszewska, Robert Ślusarz, Adam Pawlas, Beata Haor: Funkcja zawodowa pielęgniarki w rehabilitacji chorego po udarze mózgu. [W:] Pielęgniarstwo w neurologii i neurochirurgii - wybrane zagadnienia. Pod red. M. Skrzypek-Czerko, Roberta Ślusarza. Bydgoszcz: UMK CM, 2009 s. 93-102.

· Marianna Słomska, Robert Ślusarz, Adam Pawlas, Beata Haor: Wybrane aspekty jakości życia chorych z krwawieniem podpajeczynówkowym. [W:] Pielęgniarstwo w neurologii i neurochirurgii - wybrane zagadnienia. Pod red. M. Skrzypek-Czerko, Roberta Ślusarza. Bydgoszcz: UMK CM, 2009 s. 125-132Rok Akademicki 2008-2009

Członkowie Koła bardzo aktywnie włączają się do inicjowanych zarówno przez uczelnię, jak i organizacje włocławskie akcji promujących zdrowie. Są to działania skierowane głównie na rzecz środowiska lokalnego. Wśród odbiorców znaleźli się dotąd: chorzy na cukrzycę, dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym, młodzież szkół ponadpodstawowych, osoby zdrowe dorosłe, słuchacze Włocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i inni.

Wiodącymi tematami realizowanych form promocji zdrowia są:

- pierwsza pomoc w stanach zagrożenia zdrowia i życia;
- zdrowy styl życia;
- porady pielęgniarskie w zakresie żywienia, higieny osobistej itp.;
- porady pielęgniarskie w zakresie zapobiegania powikłaniom w cukrzycy; nadciśnieniu tętniczym oraz otyłości.

Członkowie Koła uczestniczyli również w Międzynarodowej Konferencji Naukowej DOBROSTAN CELEM PROMOCJI ZDROWIA, 23-25 05. 2008 LUBLIN

· Katarzyna Grabska, Małgorzata Śmiałowicz, Robert Ślusarz, Dorota Kochman, Beata Haor, Leokadia Rezmerska Profilaktyka wad narządu ruchu u dzieci – opinie rodziców. [w:] Dobrostan celem promocji zdrowia. Neurocentrum, Lublin 2008

· Katarzyna Grabska, Małgorzata Śmiałowicz, Robert Ślusarz, Dorota Kochman, Beata Haor, Leokadia Rezmerska: Wiedza rodziców na temat wad postawy u dzieci w wieku szkolnym. [w:] Dobrostan celem promocji zdrowia. Neurocentrum, Lublin 2008

Opublikowano również pracę: Śmiałowicz M, Grabska K: Wady postawy – zagrożenia w wieku szkolnym. Magazyn Pielęgniarki i Położnej. 2008,9,15-16
Rok Akademicki 2007-2008

W dniu 31 maja 2007 r. na Wydziale Zdrowia Publicznego WSHE we Włocławku odbyło się seminarium z udziałem studentów Wydziału (w ramach Koła Naukowego) oraz nauczycieli i uczniów włocławskich szkół ponadgimnazjalnych. Tematyka seminarium związana była z obchodami Światowego Dnia bez Tytoniu. Organizatorami seminarium byli: Wydział Zdrowia Publicznego WSHE we Włocławku — kierunek pielęgniarstwo, Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział Terenowy we Włocławku oraz Powiatowa Stacja Sanitarno?Epidemiologiczna we Włocławku przy współpracy z Wydziałem Promocji Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Włocławek. Program seminarium obejmował następujące zagadnienia:

1. Wprowadzenie — główne problemy zdrowia publicznego ze szczególnym uwzględnieniem tzw. chorób odtytoniowych.
2. Idea Światowego Dnia bez Tytoniu — 31 maja 2007 r.
3. Prezentacje multimedialne studentów w ramach konkursu pt. „Szkodliwy wpływ dymu tytoniowego na zdrowie".
4. Dym tytoniowy — mity i fakty.
5. Projekcje filmów i spotów poświęconych problematyce antytytoniowej.
6. Nikotyna — substancja uzależniająca.

W trakcie trwania seminarium prowadzone były punkty informacyjno-konsultacyjne, w których udzielano informacji na temat szkodliwości palenia papierosów oraz rozdawano osobom zainteresowanym różne materiały edukacyjne. Należy tu wymienić nazwiska studentów, których projekty zostały wyróżnione w ramach „Konkursu na prezentację multimedialną" związaną z tematyką antynikotynową. Są nimi studentki Wydziału Zdrowia Publicznego WSHE we Włocławku: Małgorzata Śmiałowicz — „Zdrowotne aspekty palenia papierosów", Iwona Nowakowska — „Negatywne skutki palenia papierosów", Małgorzata Kowalska — „Palenie tytoniu, jego szkodliwe działanie" oraz studentka Wydziału Pedagogicznego WSHE we Włocławku Agata Wiśniewska — „Palenie albo kasa — wybór należy do Ciebie". Ponadto studenci II Studenckiego Koła Naukowego Zdrowia Publicznego brali udział w ciągu roku akademickiego w szeregu akcjach promujących zdrowie zarówno na terenie uczelni jak i miasta oraz gminy Włocławek.

Członkowie Koła uczestniczyli również w:

- V Podlaska Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Problemy terapeutyczno-pielęgnacyjne od poczęcia do starości" 24-27 05. 2007 Białowieża

· Dariusz Jatczak, Robert Ślusarz, Małgorzata Józwiaka: Subiektywna ocena dolegliwości bólowych po zabiegu neurochirurgicznym – doniesienia wstępne. [w:] Krajewska-Kułak E, Szczepański M, Łukaszuk C, Lewko J.: Problemy terapeutyczno-pielęgnacyjne od poczęcia do starości" (monografia ISBN: 978-63-89934-24-6). Tom II, 2007,129 -135 (KBN: 6)

- Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Europejski Wymiar Nauk o Zdrowiu" 20-21 09. 2007 Bydgoszcz

· Nowakowska Marta, Stefańska Wanda, Paczkowska Maria, Robert Ślusarz

Pielęgnowanie chorych po udarze mózgu. [w:] Bartuzi Z.: „Kliniczne, ekonomiczne i organizacyjne aspekty nauk o zdrowiu"(monografia ISBN: 978-83-923863-1-5). 2007, 106 –110 (KBN: 6)