UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki czemu działa lepiej Czytaj więcej…

Zrozumiałem
< Powrót do senat - terminarz posiedzeń

Posiedzenie Senatu - 8 lutego 2018 r.

piątek, 26, styczeń 2018

Na posiedzeniu w dniu 8 lutego 2018 r., w związku ze zmianą struktury organizacyjnej Uczelni polegającej na połączeniu od semestru letniego roku akademickiego 2017/2018 trzech wydziałów w jeden duży wydział, Senat opiniował wnioski Założyciela – Włocławskiego Towarzystwa Naukowego – dotyczące zmian osób pełniących funkcje Dziekanów. Dodatkowo zatwierdzono m.in. sprawozdanie z działalności Wydziału Zamiejscowego w Nowym Targu oraz Sprawozdanie Rektora z działalności Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku w roku akademickim 2016/2017. Ponadto Senat podjął uchwały o utworzeniu nowego kierunku studiów „Zarządzanie” i studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo narodowe i wewnętrzne” oraz zatwierdził efekty kształcenia dla utworzonych studiów. Senat przychylił się także do wniosku Rektora o zmianę nazwy Instytutu Naukowego na Wydziale Nauk Pedagogicznych z „Instytut Pedagogiki” na „Instytut Pedagogiki i Logopedii”.

Zatwierdzone uchwały:

1. Uchwała nr 1/18 Senatu KSW w sprawie zaopiniowania wniosku Założyciela dot. odwołania dr inż. Adama Rejmaka z funkcji Dziekana Wydziału Nauk Technicznych KSW we Włocławku
2. Uchwała Nr 2/18 Senatu KSW w sprawie zaopiniowania wniosku Założyciela dot. odwołania dr Henryka Stępnia, prof. nzw. KSW z funkcji Dziekana Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych
3. Uchwała Nr 3/18 Senatu KSW w sprawie zaopiniowania wniosku Założyciela dot. powołania dr inż. Adama Rejmaka na funkcję Dziekana Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych
4. Uchwała Nr 4/18 Senatu KSW w sprawie zaopiniowania wniosku Założyciela dot. powołania dr Henryka Stępnia, prof. nzw. KSW na funkcję Dziekana Wydziału Zamiejscowego w Nowym Targu
5. Uchwała Nr 5/18 Senatu KSW w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Wydziału Zamiejscowego w Nowym Targu w roku akademickim 2016/2017
6. Uchwała Nr 6/18 Senatu KSW w sprawie utworzenia kierunku „Zarządzanie” - studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym na Wydziale Zamiejscowym w Nowym Targu
7. Uchwała nr 7/18 Senatu KSW w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku „Zarządzanie” na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym
8. Uchwała Nr 8/18 Senatu KSW w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo narodowe i wewnętrzne” na Wydziale Zamiejscowym w Nowym Targu oraz zatwierdzenie efektów kształcenia dla tych studiów
9. Uchwała Nr 9/18 Senatu KSW w sprawie zmiany nazwy "Instytutu Pedagogiki" na "Instytut Pedagogiki i Logopedii"
10. Uchwała Nr 10/18 Senatu KSW w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rektora z działalności Uczelni w roku akademickim 2016/2017
11. Uchwała Nr 11/18 Senatu KSW w sprawie utworzenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku „fizjoterapia”
12. Uchwała Nr 12/18 Senatu KSW w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla jednolitych studiów magisterskich na kierunku „fizjoterapia”
13. Uchwała Nr 13/18 Senatu KSW w sprawie zmiany statutu Akademickiej Szkoły Policealnej w Kole