UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki czemu działa lepiej Czytaj więcej…

Zrozumiałem
< Powrót do senat - terminarz posiedzeń

Posiedzenie Senatu - 29 czerwca 2017 r.

środa, 17, maj 2017

Na posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2017 r. Senat zatwierdził sprawozdania finansowe za rok 2016 Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku oraz Zespołu Szkół Akademickich, dla którego Uczelnia jest organem prowadzącym. Podjęto także uchwały tworzące Akademicką Szkołę Policealną, Przedszkole Akademickie oraz Szkołę Branżową Pierwszego Stopnia.

Ponadto Senat obradował m.in. nad uruchomieniem w Uczelni e-learninowych studiów podyplomowych, zatwierdzeniem efektów kształcenia dla tych studiów oraz zatwierdzeniem regulaminu studiów podyplomowych i podyplomowych studiów e-learninowych. Zatwierdzono także Regulamin przyznawania tytułu Honorowego Profesora Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku i jako pierwszego Senat uhonorował tym tytułem wieloletniego nauczyciela akademickiego naszej Uczelni, prof. zw. dr. hab. Zygmunta Wiatrowskiego.


Zatwierdzone uchwały:

1. Uchwała Nr 25/17 Senatu KSW w sprawie utworzenia Akademickiej Szkoły Policealnej w Kole i zatwierdzenia statutu Szkoły

2. Uchwała Nr 26/17 Senatu KSW w sprawie utworzenia Akademickiego Przedszkola Mały Żak i zatwierdzenia statutu Przedszkola

3. Uchwała Nr 27/17 Senatu KSW w sprawie utworzenia Akademickiej Szkoły Branżowej I Stopnia im. Obrońców Wisły 1920 roku i zatwierdzenia statutu Szkoły

4. Uchwała Nr 28/17 Senatu KSW w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Szkół Akademickich Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku za 2016 rok

5. Uchwała Nr 29/17 Senatu KSW w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2016 rok Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku

6. Uchwała Nr 30/17 Senatu KSW w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Wojny informacyjne” na Wydziale Nauk Społecznych i Technicznych Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku oraz zatwierdzenia efektów kształcenia dla tych studiów

7. Uchwała Nr 31/17 Senatu KSW w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Proobronność” na Wydziale Nauk Społecznych i Technicznych Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku oraz zatwierdzenia efektów kształcenia dla tych studiów

8. Uchwała Nr 32/17 Senatu KSW w sprawie utworzenia „E-learningowych studiów podyplomowych proobronności” na Wydziale Nauk Społecznych i Technicznych Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku oraz zatwierdzenia efektów kształcenia dla tych studiów

9. Uchwała Nr 33/17 Senatu KSW w sprawie utworzenia „E-learningowych studiów podyplomowych cyberbezpieczeństwa i wojen informacyjnych” na Wydziale Nauk Społecznych i Technicznych Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku oraz zatwierdzenia efektów kształcenia dla tych studiów

10. Uchwała Nr 34/17 Senatu KSW w sprawie utworzenia e-learningowych studiów podyplomowych „Trener i coach w biznesie, edukacji i administracji publicznej” (w języku angielskim) na Wydziale Nauk Społecznych i Technicznych Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku oraz zatwierdzenia efektów kształcenia dla tych studiów

11. Uchwała Nr 35/17 Senatu KSW w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Trener i coach w biznesie, edukacji i administracji publicznej” (w języku polskim) na Wydziale Nauk Społecznych i Technicznych Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku oraz zatwierdzenia efektów kształcenia dla tych studiów

12. Uchwała Nr 36/17 Senatu KSW w sprawie utworzenia studiów e-learningowych studiów podyplomowych „Trener i coach w biznesie, edukacji i administracji publicznej” (w języku polskim) na Wydziale Nauk Społecznych i Technicznych Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku oraz zatwierdzenia efektów kształcenia dla tych studiów

13. Uchwała Nr 37/17 Senatu KSW w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Konflikty i wojny religijne we współczesnym świecie” na Wydziale Nauk Społecznych i Technicznych Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku oraz zatwierdzenia efektów kształcenia dla tych studiów

14. Uchwała Nr 38/17 Senatu KSW w sprawie utworzenia e-learningowych studiów podyplomowych „Konflikty i wojny religijne we współczesnym świecie” na Wydziale Nauk Społecznych i Technicznych Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku oraz zatwierdzenia efektów kształcenia dla tych studiów

15. Uchwała Nr 39/17 Senatu KSW w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Studiów Podyplomowych Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku

16. Uchwała Nr 40/17 Senatu KSW w sprawie zatwierdzenia Regulaminu e-learningowych Studiów Podyplomowych Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku

17. Uchwała Nr 41/17 Senatu KSW w sprawie zatwierdzenia wzoru umowy o naukę na studiach pierwszego i drugiego stopnia w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku obowiązującej w Uczelni od roku akademickiego 2017/2018

18. Uchwała Nr 42/17 Senatu KSW w sprawie zatwierdzenia wzoru umowy o naukę na studiach podyplomowych w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku obowiązującej w Uczelni od roku akademickiego 2017/2018

19. Uchwała Nr 43/17 Senatu KSW w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przyznawania tytułu Honorowego Profesora Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku

20. Uchwała Nr 44/17 Senatu KSW w sprawie nadania prof. zw. dr hab. Zygmuntowi Wiatrowskiemu tytułu Honorowego Profesora Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku

Uchwała Nr 45/17 Senatu KSW w sprawie zatwierdzenia wzoru dyplomu ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku– wniosek referuje Rektor

Uchwała Nr 46/17 Senatu KSW w sprawie zmiany efektów kształcenia dla kierunku „pielęgniarstwo” na studiach pierwszego stopnia

Uchwała Nr 47/17 Senatu KSW w sprawie zmiany efektów kształcenia dla kierunku „pielęgniarstwo” na studiach drugiego stopnia