UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki czemu działa lepiej Czytaj więcej…

Zrozumiałem
< Powrót do wnsit - artykuły

Pracownia Pedagogiki Opiekuńczej

wtorek, 16, maj 2017

 
Skład osobowy

ireneusz pyrzykKieronik PPO - dr Ireneusz Pyrzyk, prof. nzw. KSW
dr Jan Malinowski

dr Elżbieta Wieczór
mgr Ireneusz Wieczorek, KSW

Osoby współpracujące:

prof. dr hab. Roman Schulz
prof. dr hab. Zdzisław Dąbrowski
prof. dr hab. Marian Bybluk
prof. dr hab. Czesław Kustra
prof. dr hab. Czesław Kossakowski
dr Jan Lachowicz
mgr Paweł Rieske


DZIAŁALNOŚĆ PRACOWNI

Dorobek naukowy pracowników obejmuje rozważania dotyczące teoretycznych i praktycznych aspektów opieki i wychowania. Szczególnie zaś skupia się na analizie zjawiska opieki i wychowania opiekuńczego, które stanowi ścisły przedmiot poznania pedagogiki opiekuńczej. Analiza podstawowych pojęć oraz metod badawczych zarówno w perspektywie ilościowej jak i jakościowej staje się głównym nurtem dociekań badawczych i analitycznych. Poza tym etyczny wymiar działalności wychowawczej i opiekuńczej związany nierozerwalnie z aksjologią obu tych procesów staje się szerokim polem do aktywności naszej pracowni. Na osobną uwagę zasługuje cały nurt historii opieki i wychowania opiekuńczego, analiza dorobku wybitnych pedagogów – opiekunów i ich koncepcji opiekuńczo – wychowawczych. Zarówno zagranicznych (J. H. Pestalozzi, M. Montessori, O Neill, Św. Jan Bosco itd.) jak i rodzimych (ks. B. Markiewicz, J.C. Babicki, J. Korczak itd.). Działalność Pracowni obejmuje też cały nurt metodyczny związany z diagnostyką, poradnictwem oraz instytucjami i systemami opiekuńczo – wychowawczymi. Wreszcie jego dydaktyczną i kształceniową funkcją wobec studentów jest tworzenie specjalności opiekuńczo – wychowawczej, którą studiują już kolejne pokolenia absolwentów szkół średnich. Pracownia obejmuje także swoim patronatem wszelkie wydarzenia o charakterze praktycznym poprzez nawiązanie kontaktów z szerokim wachlarzem placówek opiekuńczo – wychowawczych na terenie miasta Włocławka i regionu. Do głównych zadań Pracowni należy organizacja cyklicznych (co trzy lata) konferencji naukowych na temat metodologicznych aspektów pedagogiki opiekuńczej i w przyszłości powołanie do życia czasopisma o zasięgu krajowym, którego brak nadal odnotowujemy na rynku pedagogicznym.


NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE KSIĄŻKOWE PRACOWNIKÓW

R. Schulz, Wykłady z pedagogiki ogólnej. Tom I: Perspektywy światopoglądowe w wychowaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2003.
R. Schulz, Szkoła - instytucja, system, rozwój, Wydawnictwo „Edytor", Toruń 1992.
M. Włosiński, Pedagogiczno - etyczna troska i odpowiedzialność,

I. Pyrzyk, Rozwój teorii i metod polskiej pedagogiki opiekuńczej, Toruń 2007.
I. Pyrzyk, Wprowadzenie do pedagogiki opiekuńczej, Włocławek 2006.
I. Pyrzyk, Prekursorzy pedagogiki opiekuńczej, Toruń 2003.
Z. Dąbrowski, Pedagogika opiekuńcza w zarysie, t. 1, 2, Olsztyn 2006.


NASI PARTNERZY

Działalność Pracowni to także wielorakie kontakty i ścisła współpraca:
• ze Studenckim Kołem Naukowym „Warsztaty Korczakowskie” działającym od wielu lat na terenie Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku,
• z Akademickim Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej działającym także na terenie Kujawskiej Szkoły Wyższej,
• z Wydziałem Edukacji i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie we Włocławku,
• z placówkami opiekuńczo – wychowawczymi Włocławka i regionu, gdzie studenci specjalności opiekuńczo – wychowawczej odbywają praktyki śródroczne i dyplomowe.


PLAN PRACY PRACOWNI NA BIEŻĄCY ROK AKADEMICKI 2016/2017

1. Organizacja siedziby Pracowni Pedagogiki Opiekuńczej w Sali im. Janusza Korczaka i Stefanii Wilczyńskiej w Collegium Novum Kujawskiej Szkoły Wyższej.
2. Przygotowania do organizacji krajowej konferencji naukowej związanej ze 140 rocznicą urodzin Janusza Korczaka oraz 75 rocznicą śmierci Janusza Korczaka i Stefanii Wilczyńskiej – październik 2018.
3. Tworzenie zaplecza bibliotecznego Pracowni z zakresu opieki, wychowania oraz historii wychowania opiekuńczego krajowego i zagranicznego.
4. Nawiązanie współpracy z Polskim Towarzystwem Pedagogiki Opiekuńczej.
5. Podjęcie działań mających na celu przywrócenie przy Komitecie Badań Pedagogicznych sekcji Pedagogiki Opiekuńczej.
6. Podjęcie działań mających na celu utworzenie krajowego czasopisma naukowego o tematyce opiekuńczo – wychowawczej.
7. Przygotowanie do organizacji krajowej konferencji naukowej z zakresu teoretycznych i metodologicznych aspektów pedagogiki opiekuńczej w roku akademickim 2018/2019 – maj 2019.