UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki czemu działa lepiej Czytaj więcej…

Zrozumiałem
< Powrót do senat - terminarz posiedzeń

Posiedzenie Senatu - 22 listopada 2016 r.

piątek, 25, listopad 2016

Na posiedzeniu w dniu 22 listopada 2016 r. Senat Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku zatwierdzał uchwały dotyczące utworzenie nowych kierunków studiów podyplomowych na Wydziale Nauk Pedagogicznych oraz efekty kształcenia dla tych kierunków („Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna”, „Doradztwo zawodowe”, „Diagnoza i terapia pedagogiczna”, „Wychowanie fizyczne”.

Ponad to podjęto uchwały o utworzeniu jednolitych studiów magisterskich na kierunku Fizjoterapia oraz zatwierdzono efekty kształcenia dla tych studiów, gdyż zgodnie ze znowelizowaną ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym, kierunek ten będzie mógł być prowadzony jedynie w formie jednolitych studiów magisterskich. Samorząd Studencki opracował nową wersję Regulaminu Samorządu Studenckiego, który został także zatwierdzony na posiedzeniu. Ponad to Senat pozytywnie zaopiniował przedstawiony przez Rektora Plan rzeczowo-finansowy na rok 2017 oraz pozytywnie zaopiniował propozycję utworzenia na Zamiejscowym Wydziale Mechanicznym z siedzibą w Grudziądzu Instytutu Tribologii i Eksploatacji. Senat Uczelni zatwierdził także zmianę w Regulaminie organizacyjnym Uczelni oraz wyraził zgodę na dodatkowe zatrudnienie Pani Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych. Jednym z ważniejszych punktów obrad było także podjęcie uchwały zawierającej intencję dotyczącą konsolidacji włocławskich uczelni.

Podjęte uchwały:


1. Uchwała nr 30/16 Senatu KSW – zawierająca intencję Senatu w dotycząca konsolidacji uczelni wyższych we Włocławku


2. Uchwała nr 31/16 Senatu KSW w sprawie zaopiniowania Planu rzeczowo-finansowego KSW we Włocławku na 2017 rok


3. Uchwała nr 32/16 Senatu KSW w sprawie opinii dotyczącej utworzenia przez Rektora Instytutu Tribologii i Eksploatacji na Zamiejscowym Wydziale Mechanicznym z siedzibą w Grudziądzu


4. Uchwała nr 33/16 Senatu KSW w sprawie stwierdzenia zgodności Regulaminu Samorządu Studenckiego KSW we Włocławku z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym oraz statutem Uczelni


5. Uchwała nr 34/16 Senatu KSW w sprawie utworzenia jednolitych studiów magisterskich na kierunku „fizjoterapia” na WNoZ


6. Uchwała nr 35/16 Senatu KSW w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla jednolitych studiów magisterskich na kierunku „fizjoterapia”


7. Uchwała nr 36/16 Senatu KSW w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „wychowanie fizyczne” na WNP


8. Uchwała nr 37/16 Senatu KSW w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych „wychowanie fizyczne”


9. Uchwała nr 38/16 Senatu KSW w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Diagnoza i terapia pedagogiczna” na WNP


10. Uchwała nr 39/16 Senatu KSW w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych „Diagnoza i terapia pedagogiczna”


11. Uchwała nr 40/16 Senatu KSW w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Doradztwo zawodowe” na WNP


12. Uchwała nr 41/16 Senatu KSW w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych „Doradztwo zawodowe”


13. Uchwała nr 42/16 Senatu KSW w sprawie utworzenie studiów podyplomowych „Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna” na WNP


14. Uchwała nr 43/16 Senatu KSW w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych „Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna”


15. Uchwała nr 44/16 Senatu KSW w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego zatwierdzonego uchwałą Nr 33/15


16. Uchwała nr 45/16 Senatu KSW w sprawie wyrażenia zgody na po podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez dr B. Płaczkiewicz – Pani Dziekan WNP


17. Uchwała nr 46 /16 Senatu KSW w sprawie nadanie sztandaru Zespołowi Szkół Akademickich Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku