UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki czemu działa lepiej Czytaj więcej…

Zrozumiałem
< Powrót do senat - terminarz posiedzeń

Posiedzenie Senatu - 30 marca 2017 r.

czwartek, 06, kwiecień 2017

Na posiedzeniu w dniu 30 marca 2017 r. Senat Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku zatwierdził sprawozdanie Rektora z działalności Uczelni w roku akademickim 2015/2016 oraz dokonał pozytywnej oceny Rektora – prof. nzw. dr. hab. Stanisława Kunikowskiego.

Ponadto zatwierdzono dokumenty takie jak: Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku oraz Regulamin zasad, kryteriów i trybu oceny pracy nauczyciela akademickiego zatrudnionego na umowę o pracę oraz zatrudnionego na umowę o dzieło dydaktyczne. Takie dokumenty funkcjonowały już w Uczelni, jednak z uwagi na zmianę nazwy Uczelni oraz nowelizację przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym konieczne było dokonanie w nich zmian. Zatwierdzono także Regulamin Studiów Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, zaopiniowany pozytywnie przez Uczelnianą Radę Samorządu Studenckiego, który wejdzie w życie od 1 października 2017 r. Senat zatwierdził także, zgodnie z art. 169 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, Zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2018/2019.
Zatwierdzone uchwały:


1. Uchwała Nr 18/17 Senatu KSW w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rektora z działalności Kujawskiej Szkoły Wyższe we Włocławku w roku akademickim 2015/2016


2. Uchwała Nr 19/17 Senatu KSW w sprawie oceny działalności Rektora, prof. nzw. dr. hab. Stanisława Kunikowskiego w roku akademickim 2015/2016


3. Uchwała Nr 20/17 Senatu KSW w sprawie zatwierdzenia Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia


4. Uchwała Nr 21/17 Senatu KSW w sprawie zatwierdzenia Regulaminu zasad, kryteriów i trybu oceny pracy nauczyciela akademickiego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku.


5. Uchwała Nr 22/17 Senatu KSW w sprawie zatwierdzenia Regulaminu zasad, kryteriów i trybu oceny pracy nauczyciela akademickiego zatrudnionego na podstawie umowy cywilno-prawnej w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku


6. Uchwała Nr 23/17 Senatu KSW w sprawie zatwierdzenia Regulaminu studiów Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku.


7. Uchwała Nr 24/17 Senatu KSW w sprawie zatwierdzenia Zasad przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2018/2019 w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku