UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki czemu działa lepiej Czytaj więcej…

Zrozumiałem
< Powrót do senat - terminarz posiedzeń

Posiedzenie Senatu - 15 lipca 2016 r.

poniedziałek, 18, lipiec 2016

Na posiedzeniu w dniu 15 lipca 2016 r. Senat Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Akademickich podjął uchwały o utworzeniu i zatwierdzeniu statutów nowych szkół: Akademickiej Szkoły Podstawowej Nr 1 we Włocławku, Akademickiej Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego Nr 1 we Włocławku oraz Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego, dla których to szkół Uczelnia będzie organem prowadzącym. Senatu zaopiniował także wniosek Rektora dotyczący likwidacji w strukturze uczelni jednostki ogólnouczelnianej „Instytut Kształcenia Podyplomowego”

W tym dniu odbyło się także posiedzenie Senatu zwołane zgodnie z zapisami ustawy oraz statutu uczelni przez Włocławskie Towarzystwo Naukowe – na którym Senat pozytywnie zaopiniował przedłożone przez Założyciela, na wniosek Rektora, kandydatury na Dziekanów Wydziałów Uczelni: dr Beaty Płaczkiewicz, dra Henryka Stępnia, prof. nzw. KSW, dra Marka Zielińskiego, dra inż. Adama Rejmaka, dra inż. Michała Sójki.

Podjęte uchwały:

1. Uchwała Nr 20 /16 Senatu KSW w sprawie utworzenia Akademickiej Szkoły Podstawowej nr 1 we Włocławku oraz zatwierdzenia statutu szkoły

2. Uchwały Nr 21 /16 Senatu KSW w sprawie utworzenia Akademickiej Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego nr 1 we Włocławku oraz zatwierdzenia statutu szkoły

3. Uchwała Nr 22 /16 Senatu KSW w sprawie utworzenia Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych we Włocławku oraz zatwierdzenia statutu szkoły

4. Uchwała Nr 23 /16 Senatu KSW w sprawie opinii Senatu dot. likwidacji Instytutu Kształcenia Podyplomowego

5. Uchwała Nr 24/16 Senatu KSW w sprawie zaopiniowania przedłożonej przez Założyciela kandydatury na funkcję Dziekana Wydziału Nauk Pedagogicznych Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku na kadencję 2016-2020

6. Uchwała Nr 25/16 Senatu KSW w sprawie zaopiniowania przedłożonej przez Założyciela kandydatury na funkcję Dziekana Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku na kadencję 2016-2020

7. Uchwała Nr 26/16 Senatu KSW w sprawie zaopiniowania przedłożonej przez Założyciela kandydatury na funkcję Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku na kadencję 2016-2020

8. Uchwała Nr 27/16 Senatu KSW w sprawie zaopiniowania przedłożonej przez Założyciela kandydatury na funkcję Dziekana Wydziału Nauk Technicznych Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku na kadencję 2016-2020

9. Uchwała Nr 28/16 Senatu KSW w sprawie zaopiniowania przedłożonej przez Założyciela kandydatury na funkcję Dziekana Zamiejscowego Wydziału Mechanicznego z siedzibą w Grudziądzu Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku na kadencję 2016-2020