UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki czemu działa lepiej Czytaj więcej…

Zrozumiałem
< Powrót do senat - terminarz posiedzeń

Posiedzenie Senatu - 30 czerwca 2016 r.

wtorek, 31, maj 2016

Na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2016 r. Senat Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku zatwierdził sprawozdania finansowe Zespołu Szkół Akademickich oraz Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku za rok 2015. Podjęto także uchwałę w sprawie nadania szkołom wchodzących w skład Zespołu Szkół Akademickich imienia „Obrońców Wisły 1920 roku” oraz nadania takie samego imienia Zespołowi Szkół Akademickich.

Senat zaopiniował także wniosek Rektora dotyczący utworzenia jednostki ogólnouczelnianej pn. „Akademickie Centrum Kształcenia Podyplomowego” oraz zatwierdził wzory umów o naukę na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz na studiach podyplomowych dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2016/2017.Podjęte uchwały:

Uchwała Nr 14 /16 Senatu KSW w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Szkół Akademickich Kujawskiej Szkoły Wyższej za rok 2015

Uchwała Nr 15 /16 Senatu KSW w sprawie nadania imienia szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół Akademickich Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku oraz Zespołowi Szkół Akademickich Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku

Uchwała Nr 16 /16 Senatu KSW w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Kujawskiej Szkoły Wyższej za rok 2015

Uchwała Nr 17 /16 Senatu KSW w sprawie zaopiniowania wniosku Rektora dotyczącego utworzenia jednostki ogólnouczelnianej „Akademickie Centrum Kształcenia Podyplomowego”

Uchwała Nr 18/16 Senatu KSW w sprawie zatwierdzenia wzoru umowy o naukę na studiach pierwszego i drugiego stopnia w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2016/2017

Uchwała Nr 19/16 Senatu KSW w sprawie zatwierdzenia wzoru umowy o naukę na studiach podyplomowych w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2016/2017