UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki czemu działa lepiej Czytaj więcej…

Zrozumiałem
< Powrót do rekrutacja studia podyplomowe

Edukacja dla bezpieczeństwa

środa, 25, maj 2016

2 semestry

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie do prowadzenia zajęć z przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa” w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Studia są ukierunkowane na wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności niezbędne do racjonalnych i skutecznych zachowań w przypadku wystąpienia zagrożeń indywidualnych i zbiorowych, kształcenie umiejętności planowania i programowania działań dydaktycznych
w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa, konstruowania własnych autorskich programów nauczania, nabywania umiejętności twórczej adaptacji propozycji programowych i właściwego korzystania z dostępnych podręczników, formułowania celów dydaktycznych kształcenia obronnego, wykorzystywania w praktycznej działalności nowoczesnych środków dydaktycznych oraz dostępnych pakietów multimedialnych.

Studia nadają kwalifikacje do prowadzenia przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa” (który zastąpił dotychczasowe Przysposobienie obronne).

Adresaci studiów:

Studia adresowane są do czynnych zawodowo nauczycieli nie posiadających wymaganych kwalifikacji do prowadzenia przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa” oraz do osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych pedagogicznych lub innych dodatkowo poświadczonych kwalifikacjami pedagogicznymi, zainteresowanych zdobyciem dodatkowych kwalifikacji.

Możliwości pracy po studiach:

Absolwent jest uprawniony do prowadzenia zajęć z Edukacji dla bezpieczeństwa we wszystkich typach szkół. Absolwent przygotowany jest do pracy koordynatora ds. bezpieczeństwa.

Opłaty:

Opłata za cały tok studiów — 1900,00 zł
Opłata za wydanie indeksu — 16,00 zł
Opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych — 30,00 zł

Organizator:

Wydział Nauk Pedagogicznych
KSW we Włocławku
ul. Okrzei 94A
pok. nr 2
tel. 
660 716 709
660 717 370
660 718 362
e-mail: ackp@ksw.wloclawek.pl

Godziny pracy:
wtorek - godz. 10.00 - 15.00
środa - godz. 10.00 - 15.00
czwartek - godz. 10.00 - 15.00
piątek - godz. 10.00 - 15.00
sobota zjazdowa - godz. 08.00 - 14.00Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku oferuje następujące pakiety zniżek:

program rodzina PROGRAM RODZINA obejmuje obniżone o 10% czesne na studiach podyplomowych w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku dla członków rodziny: rodzeństwo (pierwsza linia pokrewieństwa), rodzice - dziecko, małżeństwo jednocześnie podejmujących naukę na studiach podyplomowych
program dobry start PROGRAM DOBRY START obejmuje zwolnienie z opłaty wpisowej na studia przez cały czas trwania rekrutacji na studia dla kandydatów składających dokumenty na studia podyplomowe
program team work PROGRAM TEAM WORK obejmujący obniżone o 10% czesne na studiach podyplomowych w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku dla pracowników z jednej firmy (co najmniej 5 osób jednocześnie składających dokumenty na ten sam kierunek studiów podyplomowych)
program absolwent I II PROGRAM ABSOLWENT STUDIÓW PIERWSZEGO i DRUGIEGO STOPNIA WSHE WE WŁOCŁAWKU obejmujący obniżone o 20% czesne na studiach podyplomowych w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku dla absolwentów studiów pierwszego lub drugiego stopnia WSHE we Włocławku
program absolwent podypl PROGRAM ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH WSHE WE WŁOCŁAWKU obejmujący obniżone o 10% czesne na studiach podyplomowych w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku dla absolwentów studiów podyplomowych WSHE we Włocławku
program dwa dyplomy PROGRAM DWIE PODYPLOMÓWKI obejmuje obniżone o 50% czesne dla osób realizujących jednocześnie dwa kierunki studiów podyplomowych w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku (zniżka dotyczy drugiego kierunku studiów podyplomowych)