UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki czemu działa lepiej Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Studia pierwszego stopnia

Swój plan zdobywania wyższego wykształcenia możesz zacząć w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku od studiów pierwszego stopnia. Dla wielu jest to mniejsze obciążenie finansowe, a na miejscu w KSW we Włocławku można oprócz studiowania, zdobywać dodatkowe certyfikaty, umiejętności i wyjeżdżać na studia za granicę w ramach programu ERASMUS+.

Potem możesz wybrać studia drugiego stopnia na innych uczelniach, chyba, że zakochasz się w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku i wybierzesz naszą ofertę studiów drugiego stopnia – na kierunkach: Bezpieczeństwo narodowe, Pedagogika lub Pielęgniarstwo. Wyniki rekrutacji na studia drugiego stopnia do Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku świadczą o wysokim stopniu „zakochania”.

Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku zaprasza do podjęcia studiów pierwszego stopnia od semestru zimowego roku akademickiego 2018/2019 na następujących kierunkach studiów:

Nabór na studia jest prowadzony do dnia 30 listopada br. - SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!

Administracja - 3-letnie studia stacjonarne i niestacjonarne o profilu praktycznym ze specjalnościami:
* Administracja gospodarcza
* Administracja publiczna

Bezpieczeństwo i higiena pracy - 3,5-letnie studia stacjonarne i niestacjonarne o profilu praktycznym ze specjalnościami:
* Chemiczne zagrożenia środowiska
* Zarządzanie systemem bezpieczeństwa i higieny pracy

Bezpieczeństwo narodowe - 3-letnie studia stacjonarne i niestacjonarne o profilu praktycznym ze specjalnościami:
* Cyberbezpieczeństwo
* Organizacja i funkcjonowanie systemu bezpieczeństwa
* Proobronność
* Zarządzanie kryzysowe i ochrona infrastruktury krytycznej - NOWOŚĆ!
* Zarządzanie bezpieczeństwem państwa - NOWOŚĆ!

Budownictwo - 3,5-letnie studia stacjonarne i niestacjonarne o profilu praktycznym ze specjalnościami:
* Budownictwo energetyczne - NOWOŚĆ!
* Budownictwo drogowe
* Budownictwo ogólne
* Technologia i organizacja budownictwa

Ekonomia - 3-letnie studia stacjonarne i niestacjonarne o profilu praktycznym ze specjalnościami:
* Finanse przedsiębiorstw i rachunkowość
* Obsługa rachunkowa podmiotów gospodarczych

Energetyka - 3,5-letnie studia stacjonarne i niestacjonarne o profilu praktycznym ze specjalnościami:
* Ekologiczne systemy wykorzystania energii
* Zrównoważony rozwój energetyki

Logistyka - 3,5-letnie studia stacjonarne i niestacjonarne o profilu praktycznym ze specjalnościami:
* Logistyka handlu i dystrybucji
* Logistyka przedsiębiorstw
* Logistyka służb mundurowych
* Logistyka transportu

Logopedia - 3-letnie studia stacjonarne i niestacjonarne o profilu praktycznym ze specjalnościami:
* Logopedia z terapią pedagogiczną - NOWOŚĆ!
* Logopedia przedszkolna
* Logopedia szkolna

Pedagogika - 3-letnie studia stacjonarne i niestacjonarne o profilu praktycznym ze specjalnościami:
* Edukacja dla bezpieczeństwa (nauczycielska)
* Doradztwo zawodowe, personalne i edukacyjne
* Opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi z elementami języka migowego
* * Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
* Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (nauczycielska)
* Pedagogika przedszkolna z elementami terapii dziecka (nauczycielska)
* Pedagogika rewalidacyjna z elementami poradnictwa rehabilitacyjnego
* Pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem fizycznym (nauczycielska)
* Praca socjalna z klientem w środowisku lokalnym - NOWOŚĆ!
* Resocjalizacja

Pielęgniarstwo - 3-letnie studia stacjonarne i niestacjonarne tzw. "pomostowe" (1 rok lub 1,5-roku) o profilu praktycznym

Transport - 3,5-letnie studia stacjonarne i niestacjonarne o profilu praktycznym ze specjalnościami:
* Budowa i eksploatacja pojazdów samochodowych
* Organizacja i bezpieczeństwo ruchu drogowego

Inżynieria mechaniczna - kierunek realizowany na Wydziale Mechanicznym w Grudziądzu - 3,5-letnie studia stacjonarne i niestacjonarne o profilu praktycznym ze specjalnościami:
* Automatyka i robotyka
* Eksploatacja maszyn i pojazdów
* Inżynieria procesów logistycznych - NOWOŚĆ!
* Zarządzanie procesami wytwarzania

Bezpieczeństwo narodowe - kierunek realizowany na Wydziale Zamiejscowym w Nowym Targu - 3-letnie studia stacjonarne i niestacjonarne o profilu praktycznym ze specjalnościami:
* Cyberbezpieczeństwo
* Organizacja i funkcjonowanie systemu bezpieczeństwa publicznego
* Proobronność
* Zarządzanie kryzysowe i ochrona infrastruktury krytycznej - NOWOŚĆ!
* Zarządzanie bezpieczeństwem państwa - NOWOŚĆ!